Niektórzy pracownicy nie muszą bać się zwolnienia z pracy. Przepisy prawa pracy chronią bowiem trwałość ich umowy o pracę, ustanawiając zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem lub obwarowując ewentualne zwolnienia określonymi warunkami. Stosunek pracy pracowników chroniony jest zwykle ze względu na ich sytuację osobistą, zdrowotną lub rodzinną (osoby w wieku przedemerytalnym kobiety w ciąży, osoby wychowujące dzieci) lub pełnione funkcje. Trzeba jednak pamiętać, iż w pewnych sytuacjach ochrona stosunku pracy nawet tych wybranych grup pracowników ulegać może znacznemu ograniczeniu. Czasami może zostać też uchylona w całości. Chodzi tu np. o sytuacje, kiedy w firmie dochodzi do zwolnień na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub gdy firma jest likwidowana (ogłoszona jest jej upadłość).
Dodano:
6684 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.infor.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy