Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi być potwierdzone. Faks z pełnomocnictwem nie spełnia tego warunku - wynika z wyroku wydanego 29 czerwca przez zespół arbitrów.Sprawa dotyczyła negocjacji bez ogłoszenia prowadzonych przez Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Chodziło o zakup portów naczyniowych, które pozwalają na bezpośrednie wprowadzanie leków do organizmów chorych. Postępowanie wygrała firma, która zaoferowała cenę o 50 tys. zł niższą od konkurencji.Firma Tyco Polska, drugi w kolejności oferent, zakwestionowała ten wybór. Jej zdaniem wygrany nie dopełnił wszystkich wymaganych w specyfikacji formalności. Otóż w specyfikacji zamawiający wymagał m.in., aby pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania firmy było poświadczone notarialnie albo potwierdzone pieczęcią i podpisem. Tymczasem wygrana spółka dołączyła do oferty jedynie kserokopię faksu z pełnomocnictwem.
Dodano:
6162 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy