Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego często pociąga za sobą wzrost jego wartości. W razie sprzedaży gruntu gmina może żądać od właściciela specjalnej opłaty, ale tylko przed upływem 5 lat od zmiany planu. Dla uniknięcia tego obciążenia wystarczy więc odczekać.Wartość nieruchomości rośnie zwłaszcza w sytuacji, gdy grunt rolny zostaje przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe albo inwestycyjne. Jest to tzw. renta planistyczna, którą właściciel musi zapłacić gminie. Prawną podstawą są tu art. 36 i 37 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm). Tej opłaty gmina może żądać tylko do upływu 5 lat od dnia, w którym plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiana stały się obowiązujące. Dla uniknięcia tego obciążenia wystarczy więc odczekać.
Dodano:
5860 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy