Nie ma prawnych podstaw do żądania przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w umowie z inwestorem ryczałtowo. Nie jest w tym wypadku dopuszczalne odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o umowie o dzieło, przewidujących wyjątkowo taką możliwość.To ważne dla praktyki wyjaśnienie zawarł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 6 maja 2004 r., kończącego spór między wykonawcą Antonim G. a inwestorem - spółdzielnią mieszkaniową.
Dodano:
6722 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy