Nowe zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone błędnymi decyzjami urzędników przewiduje senacki projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Jest on obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie. Dotychczas problemu nie udało się skutecznie rozwiązać. Tymczasem, co potwierdzają wyroki sądowe, liczba urzędniczych błędów rośnie.Projekt nie zmienia jednak wiele. Nadal konsekwencje błędów urzędników ponosić ma skarb państwa, a ich sprawcy byliby ewentualnie karani dyscyplinarnie jak każdy inny pracownik. Senatorowie proponują natomiast wpisanie wprost do art. 260 ordynacji, że odszkodowanie ma obejmować zarówno bezpośrednią stratę w mieniu podatnika, jak i utraconą korzyść.
Dodano:
6621 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy