Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić umorzenia należności z tytułu nieściągalnych składek - orzekł w czwartkowej uchwale Sąd Najwyższy (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych).Zgodnie z art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez ZUS w wypadku ich całkowitej nieściągalności. Całkowita nieściągalność zachodzi m.in. wtedy, gdy: dłużnik zmarł, nie pozostawiając majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji, wysokość nieopłaconej składki jest mniejsza od kosztów egzekucji, sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z powodu braku pieniędzy nawet na koszty postępowania upadłościowego.
Dodano:
6722 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy