Osoba, wobec której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać renty od zobowiązanego do naprawienia szkody. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie o rentę wytoczonej przez zamieszkałą na Ukrainie żonę mężczyzny, który zginął w wypadku samochodowym w Polsce, uprawnienie do alimentacji należy określić według prawa ukraińskiego.Jako podstawę SN w niepublikowanym wyroku z 19 grudnia 2003 r. wskazał art. 29 umowy między Polską a Ukrainą z 1993 r. o pomocy prawnej. Przeciwko Warcie wystąpiły żona i córka zamieszkałego na Ukrainie Leonida W. Zginął on 7 listopada 2000 r. w wypadku drogowym na terenie Polski. Sprawca był ubezpieczony od OC w Warcie. Został skazany za przestępstwo drogowe.
Dodano:
6643 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy