Są sprawy, których nie można od razu załatwić w drodze postępowania sądowego, bo najpierw należy wyczerpać drogę administracyjną. Do takich należą roszczenia o naprawienie szkody za zalanie nieruchomości na skutek zmiany stanu wody.Krystyna i Bronisław S. wystąpili do sądu przeciwko Gminie Rzeszów o odszkodowanie za zalewanie ich nieruchomości. Zalewanie spowodowane było zmianą stanu wód na gruncie z powodu zasypania rowu przydrożnego, który odprowadzał wody opadowe. Za podstawę powołali przepisy kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych (art. 415 i nast.). Sąd nie rozpatrywał sprawy merytorycznie, ale odrzucił pozew, bo uznał, że obligatoryjna w niej jest droga postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 186 ustawy z dnia z 18 lipca 2001 r.
Dodano:
6613 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.gazetaprawna.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy