Z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości mieli być zwolnieni przedsiębiorcy z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kalendarz akcesyjny zakładał, że Polska stanie się członkiem EOG równocześnie z wejściem do Unii. Wskutek opóźnień legislacyjnych tak się nie stało. Dlatego też spółki kontrolowane przez cudzoziemców, mające siedzibę w Polsce, nie mają statusu przedsiębiorców EOG i dlatego wbrew panującej opinii mają obowiązek uzyskiwać zezwolenie na nabycie nieruchomości w Polsce.Ostatnie zmiany w polskim prawie związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej w istotnym zakresie ułatwiają inwestowanie w Polsce. Jedną z kluczowych zmian jest ograniczenie zakresu ingerencji ministra spraw wewnętrznych i administracji w nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców oraz przez kontrolowane przez nich spółki z siedzibą w Polsce. Dotychczas każda tego typu transakcja wymagała stosownego zezwolenia.
Dodano:
5552 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.gazetaprawna.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy