Banki udzieliły 21,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 5,76 mld zł w kwietniu 2019 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to wzrost o 7,9% w ujęciu liczbowym i wzrost o 1 zobacz więcej »
Sunex odnotował 0,83 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. zobacz więcej »
Akcjonariusze VRG zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 22,7 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. zobacz więcej »
VRG odnotowało 2,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. zobacz więcej »
Projekt przewidujący wsparcie osób niepełnosprawnych kwotą 500 zł przed wakacjami trafi do Sejmu. PiS przekonuje, że ustawa może wejść w życie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. zobacz więcej »
Korzystne interpretacje skarbówki dla wynajmujących. Nie muszą zakładać działalności gospodarczej. zobacz więcej »
Akcjonariusze Inter Cars zdecydują o podziale zysku wypracowanego w 2018 r. w wysokości 228 628 836,14 zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca. Tytułem dywidendy zobacz więcej »
Inter Cars odnotował 50,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 43,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. zobacz więcej »
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2018 w wysokości 29 531 767,29 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego, p zobacz więcej »
Całościowy wzrost emisji CO2 w Elektrowni Bełchatów związany jest ze wzrostem produkcji z 30,66 TWh w 2008 roku do 37,66 TWh w 2018 roku, który zdeterminowany był zwiększonym zapotrzebowaniem polski zobacz więcej »
Akcjonariusze Famuru zdecydują o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2018 oraz zysku lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca. zobacz więcej »
Grupa AB odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2018/2019 (1 stycznia - 31 marca 2019) wobec 10,2 mln zł zy zobacz więcej »
Newag odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. zobacz więcej »
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę określającą istotne warunki umowy udzielenia spółce kredytu odnawialnego (termsheet) przez konsorcjum 9 banków, w skład którego wchodzą: zobacz więcej »
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 1 040 096 674,26 zł z zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Oznacz zobacz więcej »