Na stronach Ministerstwa Zdrowia, pośród projektów aktów prawnych przekazanych do konsultacji społecznych, 1 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie  orzekania o czasowej niezdolno zobacz więcej »
18 kwietnia wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk le zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął zapowiadany już w mediach projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów.Jakie samochody podlegać będą opodatkowaniu?Zgodnie z postanowieniami projektu opodatkowaniu zobacz więcej »
14 kwietnia 2005 r. roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków p zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy o kompensacie ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. Jak czytamy w jego uzasadnieniu państwowa kompensacja przysługująca ofiaro zobacz więcej »
2 maja 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.Kogo dotyczą zmiany opisane w nowym akcie?Ustawa reguluj zobacz więcej »
7 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. Zatem w koń zobacz więcej »
5 kwietnia wchodzą w życie 2 rozporządzenia, które mają szczególne znaczenie dla przyszłych studentów, a szczególnie dla osób, które będą ubiegać się o miejsca na uczelniach w roku akademickim 2005/2 zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o przedstawicielstwach młodzieży i ich uczestnictwie w życiu publicznym, którego główny celem jest stworzenie mechanizmów wspierających aktywność młodzieży w życiu pub zobacz więcej »
17 marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do w zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony jest projekt rozporządzenia, jakie ma zostać wydane przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku post zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polsk zobacz więcej »
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej miałoby być prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Mogłaby ona prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kultural zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Opracowany przez IPN katalog funkcjonarius zobacz więcej »
W Sejmie ma się odbyć czytanie  projektu zmian w regulacji dotyczącej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Celem zmian jest w głównej mierze reforma i usprawnienie systemu egzekucji ali zobacz więcej »