Znowelizowany kodeks postępowania cywilnego pogorszył położenie strony słabszej w procesie, a jednocześnie niektóre przywileje słabszych rozciągnął na podmioty, które co do zasady do nich nie należą. zobacz więcej »
Bardziej zaostrzone kryteria badań technicznych, m.in. dla samochodów sprowadzanych z zagranicy, mają zacząć obowiązywać na przełomie września i października tego roku.Jedno z nowych rozporządzeń Min zobacz więcej »
Rząd chce przyznania ministrowi skarbu państwa prawa do administracyjnej ingerencji w decyzje gospodarcze spółek z udziałem skarbu państwa. Minister mógłby je blokować, zgłaszając sprzeciw. Mógłby te zobacz więcej »
Zamiana użytkowania wieczystego w prawo własności na ziemiach zachodnich na pewno utrudni możliwość znalezienia luki prawnej, na podstawie której prawnicy byłych właścicieli mogliby wnioskować o zwro zobacz więcej »
Wydawcy pytają: Czy twórczość naszych współpracowników podlega VAT? Fiskus milczy, a wydawnictwa na razie rozliczają się z autorami bez tego podatku. Zainteresowanych nie zadowala poselski projekt st zobacz więcej »
W dniu 24 czerwca 2004 r. trafił do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Posłowie przygotowali wspomniany projekt w celu uchronienia konsumentów przed niebezpieczeń zobacz więcej »
Prezydent podpisał wczoraj ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdziemy w niej kilka ważnych przywilejów dla firm, m.in. możliwość ubiegania się o dokładne interpretacje prawa podatkowego zobacz więcej »
W agencjach pośrednictwa obrotu nieruchomościami umowy z klientami zawierają obecnie często osoby, które nie mają licencji zawodowych. Już wkrótce nie będzie to możliwe.Takie zmiany przewiduje noweli zobacz więcej »
Konwersja wierzytelności rozwiązuje dwa problemy: dokapitalizowania spółek oraz przeterminowanych zobowiązań.Co jednak kryje się pod pojęciem "konwersja wierzytelności"? Jak prawidłowo ocenić skutki zobacz więcej »
Fiskus ma odpowiadać za wszystkie szkody poniesione przez podatnika wskutek decyzji, którą następnie uchylono w wyniku wznowienia postępowania albo stwierdzono jej nieważność. Korygujący zeznanie lub zobacz więcej »
Obiektów sportowych nie można uznać za część budownictwa społecznego, a więc związane z nimi prace powinny być obciążone 22-proc. stawką VAT - wynika ze stanowiska zajętego przez Ministerstwo Finansó zobacz więcej »
Dziś upływa termin rozliczania się z wypływów z wynajmu ryczałtem przez właścicieli mieszkań i obiektów, którzy w 2004 r. wybrali opodatkowanie ryczałtowe i jednocześnie skorzystali z możliwości rozl zobacz więcej »
Już tylko tydzień zostaje firmom, które sprzedawały lub kupowały towary w innych krajach Wspólnoty, na złożenie w urzędzie skarbowym kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE. Termin składania dekl zobacz więcej »
Jednym z wysoce szkodliwych społecznie procederów związanych ze sferą szkolnictwa wyższego jest przedkładanie przez studentów prac magisterskich (licencjackich) napisanych przez inne osoby. Ocena ety zobacz więcej »
Według ogólnych warunków umów autocasco odszkodowanie za skradziony samochód się nie należy, jeżeli kluczyki nie były zabezpieczone z należytą starannością. Za brak takiej staranności uznał Sąd Najwy zobacz więcej »