Podczas wyborów parlamentarnych z 2001 r. zapowiadano ograniczanie rozdętej i kosztownej administracji. Z planów utworzenia Prokuratorii Generalnej widać, że determinacji wystarczyło tylko do czasu z zobacz więcej »
Dla dziecka, na które we wrześniu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, zostanie wypłacony dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wynosi on 90 zł.Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniach rod zobacz więcej »
Zapowiada się rewolucja w przepisach dotyczących niepełnosprawnych. Będą nowe zasady orzekania niepełnosprawności, inaczej dofinansowywane będzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych, radykalnie zmien zobacz więcej »
Mimo niekorzystnego dla siebie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, fiskus nie rezygnuje. Za wszelką cenę chce zachować kontrowersyjne prawo do oceny działań podatników pod kątem tego, czy nie zmierzają zobacz więcej »
Studia uzupełniające magisterskie, podyplomowe i MBA, wyjazdy zagraniczne, kursy językowe i e-learningowe, specjalistyczne szkolenia oraz wydawnictwa edukacyjne – to oferta IV Wirtualnych Targó zobacz więcej »
Główne cele projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) to pobudzenie inwestycji sektora publicznego, zwłaszcza infrastrukturalnych, przez stworzenie optymalnych ram prawnych dla przedsi zobacz więcej »
Sądy przez lata łamały procedurę ubezwłasnowolnienia, mechanicznie przychylając się do racji krewnych. Zbyt łatwo przekazywały im władzę nad życiem i majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej - wynika z we zobacz więcej »
Osoby otrzymujące wcześniej świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego muszą jeszcze miesiąc czekać na wypłatę dodatku przejściowego, ale za to dostaną go z wyrównaniem od 1 maja. Dopiero od 1 październi zobacz więcej »
Termin na wniesienie protestu od postanowień specyfikacji liczy się nie tylko w dniach, ale i godzinach - wynika z niedawnego orzeczenia arbitrów. Przekonała się o tym spółka z Poznania, która spóźni zobacz więcej »
Prawo dopuszcza otrzymanie nowego zwolnienia lekarskiego nawet tego samego dnia przez osobę, którą kilka godzin wcześniej lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznał za zdolną do pracy.Z r zobacz więcej »
Opisywany projekt za cel stawia wprowadzenie zmian w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych spółdzielni. Być może stanowiska te staną się posadami wymagającymi dużo więcej uwag zobacz więcej »
Nie wykorzystując urlopu wypoczynkowego w naturze, należy pamiętać, że roszczenie o udzielenie urlopu może się przedawnić. Przegapienie terminu przedawnienia spowodować może także utratę prawa do uzy zobacz więcej »
Okazuje się, że pomimo zniesienia preferencji krajowych zamawiający wprowadzają kryteria oceny ofert promujące krajowych czy lokalnych przedsiębiorców. Urząd Zamówień Publicznych ostrzega, że łamią w zobacz więcej »
Obowiązująca od 3 września tego roku ustawa z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (dalej: upt) reguluje m.in. warunki przetwarzania danych w telekomunikacji oraz ochronę tajemnicy telekomunika zobacz więcej »
Korzystne dla podatników zmiany w ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy mają np. umożliwić zawieranie kilkuletnich uprzednich porozumień cenowych między fiskusem a podmi zobacz więcej »