Dla ważności darowizny własnościowego mieszkania spółdzielczego nie jest konieczne złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni - uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 2 zobacz więcej »
Usługi wykonane przed 1 maja 2004 r., dla których obowiązek podatkowy powstał po tym terminie, będą opodatkowane na starych zasadach - twierdzi Ministerstwo Finansów. W ten sposób zostały ucięte wszy zobacz więcej »
Zatrudnieni w szczególnych warunkach u prywatnego pracodawcy odetchnęli z ulgą. Po niedawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mając odpowiedni staż pracy, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. zobacz więcej »
W nowej ustawie o VAT usługi faktoringu wyłączono ze zwolnienia przewidzianego dla usług pośrednictwa finansowego. Czy aby na pewno nowe prawo całkowicie opodatkowuje faktoring?Uzasadniona wydaje się zobacz więcej »
Podatnicy muszą liczyć się z tym, że czeka ich kolejna lawina zmian w przepisach podatkowych. Rząd rozważa uchwalenie nowej ustawy o VAT, likwidację ryczałtu i nowelizację Ordynacji podatkowej.Resort zobacz więcej »
W wielkopowierzchniowych sklepach łamie się przepisy dotyczące czasu pracy, wynagrodzeń i BHP. Jedną z przyczyn jest zbyt niskie zatrudnienie. Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła wyniki trzyletnie zobacz więcej »
Cofnięcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej nie narusza konstytucji. Tak wynika ze sformułowanej 6 lipca przez Trybunał Konstytucyjny odpowiedzi na pytanie prawn zobacz więcej »
Telekomunikacja Polska SA ma obowiązek informować abonentów o wykorzystanym przez nich limicie połączeń internetowych wykupionych za ryczałt - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.TP SA wpro zobacz więcej »
Ponieważ od 1 maja nie istnieje już wymóg składania podpisów wystawcy i odbiorcy na fakturze VAT, straciło też znaczenie składanie przez nabywców pisemnych oświadczeń upoważniających sprzedawcę do wy zobacz więcej »
Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów wynajęcia pojazdu zamiennego z powodu opóźnienia w wypłacie odszkodowania ubezpieczeniowego, niezależnie od odsetek za tę zwłokę - wynika z piątkowego orze zobacz więcej »
Od dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna drugą już akcję wysyłania listów ze stanem konta emerytalnego – tym razem za 2003 r. Jej adresatem ma być ponad 12 mln Polaków, czyli niemal zobacz więcej »
Bez wyroku skończyła się w poniedziałek, 5 lipca, rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sądy okręgowe z Łodzi i Koszalina pytały, czy nakaz dokonywania wpłat na konto komitetu wyborczego jedynie zobacz więcej »
W dniu 16 czerwca 2004 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa została utworzona z dwóch rozpatrywanych wspólnie projektów. Jeden został zgłoszony przez Rzą zobacz więcej »
Zarząd i rada nadzorcza spółki mogą pracować nie tylko na podstawie kodeksu spółek handlowych i statutu albo umowy spółki. Bardzo często działają również na podstawie regulaminu. Ma to sens tam, gdzi zobacz więcej »
Od 21 czerwca 2004 r. rozpatrywany jest w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach. Projekt przygotowany został przez Radę Ministrów. Przewidziane zmiany mają na celu dostosowanie ustawy zobacz więcej »