Powtarzające się wypadki pogryzienia ludzi przez niebezpieczne psy przyczyniły się do uchwalenia przez rząd w dniu 21 kwietnia 2004 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Przewidywa zobacz więcej »
W dniu 12 maja 2004 r. Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Poręczeń Unijnych. Ustawa przewiduje utworzenie w ramach Banku Gospodarki Krajowej funduszu, z którego bank będzie udzielał gwarancji lub p zobacz więcej »
W dniu 29 marca 2004 r. trafił na pierwsze czytanie w Sejmie poselski projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przygotowany projekt jest zobacz więcej »
Na podpis Prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to kolejna z nowelizacji mających na celu dostosowanie prawa polsk zobacz więcej »
Zgodnie z art.161 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wprowadza się zmiany w definicji pierwszego i drugiego okresu kwartalnego 2004 r. dla podatników rozliczających się, w myśl us zobacz więcej »
W dniu 3 kwietnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów zobacz więcej »
Sejm w dniu 12 marca 2003 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane i przekazał ustawę Prezydentowi do podpisu. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie pewnych niedociągnięć, jakie zobacz więcej »
Przepisy zmuszające kierowców do tankowania paliwa z biokomponentami oraz zmuszające producentów do dodawania tych dodatków do paliwa są niezgodne z konstytucją. Tak uznał w dniu 21 kwietnia 2004 r. zobacz więcej »
Przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników mogą otrzymać pomoc ze środków publicznych. Muszą jednak wykazać, że w związku z pracą takich osób ponoszą podwyższone koszty.Wysokość pomoc zobacz więcej »
Kwestia ewidencjonowania nadgodzin kierowców otrzymujących ryczałtowe wynagrodzenie wciąż wywołuje kontrowersje. Wczoraj Sąd Najwyższy orzekł, że przed 1 stycznia 2003 r., zanim ten problem wyraźnie zobacz więcej »
Zgłaszając do pierwszej rejestracji auto sprowadzone z zagranicy, jego właściciel musi dołączyć kilka dokumentów podatkowych. Chodzi m.in. o potwierdzenie zapłaty akcyzy w Polsce, jeśli samochód spro zobacz więcej »
Stan surowy zamknięty nie oznacza, że obiekt ma charakter budynku mieszkalnego - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uzasadniając wyrok w sprawie tzw. dużej ulgi budowlanej. zobacz więcej »
Sąd ma uchylać przyjęty przez sprawcę mandat karny w obecności pokrzywdzonego. Przepis, który pomija udział poszkodowanego w takim postępowaniu, jest niezgodny z konstytucją, bo ogranicza jego prawo zobacz więcej »
Zatrudnienie u matki nawet w trakcie ciąży, a później szybkie pójście na zwolnienie, samo przez się nie dyskwalifikuje takiego zatrudnienia. W konsekwencji przysługują prawa do zasiłków jak pracownik zobacz więcej »
Uregulowanie czasu pracy w nowej ustawie dotyczy tyko kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowej ustawie zaliczyć należy:uzupełnienie definicji czasu pr zobacz więcej »