Ubezpieczony ma prawo do refundacji kosztów wynajęcia pojazdu zamiennego z powodu opóźnienia w wypłacie odszkodowania ubezpieczeniowego, niezależnie od odsetek za tę zwłokę - wynika z piątkowego orze zobacz więcej »
Od dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna drugą już akcję wysyłania listów ze stanem konta emerytalnego – tym razem za 2003 r. Jej adresatem ma być ponad 12 mln Polaków, czyli niemal zobacz więcej »
Bez wyroku skończyła się w poniedziałek, 5 lipca, rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sądy okręgowe z Łodzi i Koszalina pytały, czy nakaz dokonywania wpłat na konto komitetu wyborczego jedynie zobacz więcej »
W dniu 16 czerwca 2004 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa została utworzona z dwóch rozpatrywanych wspólnie projektów. Jeden został zgłoszony przez Rzą zobacz więcej »
Zarząd i rada nadzorcza spółki mogą pracować nie tylko na podstawie kodeksu spółek handlowych i statutu albo umowy spółki. Bardzo często działają również na podstawie regulaminu. Ma to sens tam, gdzi zobacz więcej »
Od 21 czerwca 2004 r. rozpatrywany jest w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach. Projekt przygotowany został przez Radę Ministrów. Przewidziane zmiany mają na celu dostosowanie ustawy zobacz więcej »
Nie będzie weryfikacji rent zapowiadanej w tzw. planie Hausnera. Nie przeszkodzi to jednak ZUS w skontrolowaniu rencistów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Osoby mające już ustalone praw zobacz więcej »
Wielu przedsiębiorców nie jest pewnych, czy jeśli – wbrew przysługującemu im prawu – nie egzekwują od swojego kontrahenta odsetek od zaległych płatności, to organy podatkowe mogą przyjąć, zobacz więcej »
Żeby podatnik zdążył wypłacić pieniądze z banku, zanim konto zostanie zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, powinien mieć znajomego listonosza.To stwierdzenie można wysnuć, jeśli porównamy tezy dwóch o zobacz więcej »
W skomplikowanym urządzeniu, np. silniku samochodowym, drobna z pozoru usterka może uzasadniać odstąpienie od umowy - wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.Kwestia ta wynikła w sprawie Reginy P. i Bar zobacz więcej »
Minister finansów określił w nowych rozporządzeniach wzory najważniejszych formularzy PIT, które będziemy wypełniać, rozliczając się za 2004 r.Niewielkie zmiany wprowadzono m.in. w PIT-36 i PIT-37, u zobacz więcej »
Od dziś instytucje finansowe oraz m.in. Poczta Polska, domy aukcyjne czy antykwariaty muszą co miesiąc raportować do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) o wszystkich transakcjach powy zobacz więcej »
Samozatrudnienie jest nieodwracalną tendencją na rynku pracy. Zwalczać trzeba jednak patologie związane z nieuzasadnionym zastępowaniem w ten sposób umów o pracę. Zgodni są co do tego zarówno pracoda zobacz więcej »
Stopa lombardowa od 1 bm. wynosi 7,25 proc. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie teraz wynosić 14,5 proc., zamiast 13,5 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Zgodnie z Ordyn zobacz więcej »
Od dziś obowiązują nowe stawki taksy notarialnej. Najwyższa nie przekracza sześciu przeciętnych pensji - taki próg określiło znowelizowane prawo o notariacie.Wchodzi dziś w życie rozporządzenie minis zobacz więcej »