Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi być potwierdzone. Faks z pełnomocnictwem nie spełnia tego warunku - wynika z wyroku wydanego 29 czerwca przez zespó zobacz więcej »
Brak legitymacji potwierdzającej prawo do zniżki komunikacyjnej nie może być karany jak brak biletu - stwierdził 29 czerwca Trybunał Konstytucyjny. Orzekł więc, że przepisy nakładające opłatę dodatko zobacz więcej »
Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że upadły nie będzie mógł uciec przed wierzycielem ze swoim majątkiem w drodze rozwodu zobacz więcej »
Od 1 lipca pracodawcy muszą płacić składki ZUS od wszystkich umów o dzieło zawartych z własnymi pracownikami, także z uprawnieniami do emerytury lub renty. Od tej pory bowiem wchodzą w życie zmiany w zobacz więcej »
Dotychczas istniały znaczne różnice między zasadami ustalania okresów ubezpieczenia przyjmowanych podczas obliczania kapitału początkowego oraz okresów uwzględnianych w trakcie obliczania świadczeń e zobacz więcej »
Pożyczyłeś pieniądze i nie możesz ich odzyskać? Pozostaje ci jedynie wystąpić na drogę sądową i... czekać. Natomiast jeśli jesteś mocno zdeterminowany, możesz skorzystać z usług niekonwencjonalnej wi zobacz więcej »
Pewne ograniczenia w obrocie dewizowym z zagranicą dotyczą tylko państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Z 1 lipca 2004 r. następuje kolejne poszerzenie swobody w obrocie z państwam zobacz więcej »
Pracodawcom zostało kilka dni na poinformowanie na piśmie pracowników przyjętych przed 1 stycznia tego roku o warunkach zatrudnienia. Obowiązek, choć krytykowany, spełnić trzeba. Co więcej, informacj zobacz więcej »
Przedsiębiorstwa transportowe, które nie mają świadectw homologacji dla posiadanych samochodów ciężarowych, mogą mieć problem z odliczaniem podatku VAT od kupowanego do nich paliwa. Dla firm - proble zobacz więcej »
Zabużanie, którzy we wtorek wygrali w Strasburgu, nie otrzymają pełnych rekompensat za mienie pozostawione na Wschodzie, gdyż Trybunał przyznał, że wymiar odszkodowania może być ograniczony np. ze wz zobacz więcej »
Wydane w ekspresowym trybie nowe przepisy o VAT mogą rozwiązać niektóre powstałe po 1 maja tego roku problemy podatników. Wyjaśnia się sytuacja m.in. komisów samochodowych i spedytorów międzynarodowy zobacz więcej »
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt określa warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze zobacz więcej »
Możliwość tworzenia konsorcjum to wielka szansa dla małych i średnich firm w rywalizacji o zamówienia publiczne nawet z gigantami. Tym bardziej że samo podpisanie umowy konsorcjum może nastąpić dopie zobacz więcej »
Po 1 lipca każdy żołnierz po zakończeniu służby, niezależnie od miejsca, w którym ją pełnił, miał otrzymać odprawę mieszkaniową w równej wysokości. Najbardziej zainteresowani byli żołnierze z zielony zobacz więcej »
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ogłosiła 22 czerwca precedensowy wyrok w sprawie Broniowski przeciwko Polsce. Skarga Jerzego Broniowskiego dotyczyła braku możliwości zaspokojenia p zobacz więcej »