O projektach zmiany zasad waloryzacji świadczeń przysługujących na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pisaliśmy już wielokrotnie. Na najbliższym posiedzeniu S zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o służbie zastępczej.Projektowana ustawa ma zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące służby zastępczej, zawarte w ustawie z 21 listopada 1967 roku o powszechn zobacz więcej »
6 lutego 2003r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produ zobacz więcej »
Prezydent podpisał ustawę o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury ksiegi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Ustawa ma na celu stworzenie bazy danych zawierających treść ks zobacz więcej »
Sejm uchwalił poprawki w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prtzeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ma za zadanie przywrócenie mozliwości reklamy piwa w telewizji we wcześniejszych godzinach ni zobacz więcej »
Sejm uchwalił nowelizację prawa budowlanego, mającą na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz wprowadzenie zmian w szeregu instytucji prawa budowlanego min. samowoli budowlanej.Nowelizacji zobacz więcej »
Równocześnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane, Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta ma zastąpić ustawę z 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu prze zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego.Projekt nowelizacji ustawy ma dwa cele:Po pierwsze, chodzi o bardziej precyzyjne uregulowanie spraw związanych ze zgłoszeni zobacz więcej »
Rada Ministrów na swym posiedzeniu w dniu 20 lutego 2003r. przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.Głównym argumentem rozpoczęcia prac nad tą ustawą było zapewnienie lepszej ochrony zdr zobacz więcej »
Prezes Rady Ministrów przekazał Marszałkowi Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.Projektowana nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych ma na celu zmianę wadliwych i niepre zobacz więcej »
Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu zaakceptowała propozycje nowelizaacji ustay o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zracjonalizowania zasad podlegania ube zobacz więcej »
Ustawa z dnia 8 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu została przyjęta przez Sejm i przesłana do Senatu. Najważniejsze zmiany, które mają być zobacz więcej »
14 stycznia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mocą wydanego przez siebie ?rozporządzenia zmieniła zasady dotyczące zwolnień od obowiazku uiszczania opłat z tytułu abonamentu telewizyjno-radiowego zobacz więcej »
Senat RP pracuje nad ustawą, która ma umożliwić tzw. Zabużanom szersze zaspokojenie swych roszczeń z tytułu pozostawionych poza granicami naszego kraju majątków. Obecnie kwestie tę regulije art. 212 zobacz więcej »
1 stycznia 2003r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja została uchwalona jako jeden z elementów programu rządowego "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca". zobacz więcej »