Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o usługach detektywistycznych. Nowelizacja przesuwa w czasie obowiązek wymiany zezwoleń na prowadzenie działalności detektywistycznej do dnia 31 gru zobacz więcej »
20 listopada 2002r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowych wysokościach podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i zobacz więcej »
Senat zaakceptował bez poprawek ustawę nowelizującą ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ustawa wprowadziła obiecywane przez Ministra Zdrowia tzw. leki za złotówkę. Możliwość zakupu tanich zobacz więcej »
Senat zaakceptował propozycję Sejmu podwyższającą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z 7,75% do 8% od 1 stycznia 2003r. Jednocześnie nie zmieniono wysokości o jaką można zmniejszyć kwotę p zobacz więcej »
Sejm znowelizował ustawę o Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewówdzkich komisjach dialogu społecznego. Ustawa ta reguluje funkcjonowanie Komisji Trójstronnej, którastanowi fo zobacz więcej »
Na podstawie zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2002 r. wchodzą dzisiaj do obiegu dwie monety. Są to monety kolekcjonerskie ich wartość nominalna to 2 zł. i 20 zł. M zobacz więcej »
Od dzisiaj obowiązuje ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.Celem tego aktu jest ochrona naszych, krajowych producentów i eksporterów przed nieuczciwą konkur zobacz więcej »
Od dzisiaj tzn. od 5 listopada obowiązuje znowelizowana ustawa lustracyjna. Generalnie można powiedzieć, iż nowela ta ograniczyła lustrację. Ograniczenie to nastąpiło na skutek wyłąćzenia spod zakres zobacz więcej »
Od 26 października obowiązują nowe regulacje dotyczące małych przedsiębiorców objętych podatkiem od dochodów osobistych, a także firmy płacące podatek od osób prawnych. Regulacje te odnoszą się jedna zobacz więcej »
Projekt ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ma zająć miejsce ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.Reguluje m. in. takie zagadnienia, które dotyczą:praw i obowiązków ubezpiecz zobacz więcej »
Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, które określa zasady tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z tym aktem, warsztat terapi zobacz więcej »
4 października 2002 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Wśród wielu proponowanych zmian Jest między innymi:wprowadzenie bezwzględnego przymusu adwokackiego w postę zobacz więcej »
12 października 2003 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Akt ten określa zasady ich wydawania i używania (w tym instrumentów pieniądza el zobacz więcej »
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie monistra obrony narodowej z 8 października w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy. Będzie ono obowiązywać do 31 grudnia 2002 r.Zgodnie z tym rozpo zobacz więcej »
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz zobacz więcej »