Od soboty 19 października obowiązuje znowelizowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które określa wysokość opłat za wyrejestrowanie samochodu. Rozporządzenie dotyczy takich zobacz więcej »
Rząd przygotował projekt nowelizacji przepisów drogowych. Nowela ta została uchwalona przez sejm 10 października br. Jej celem jest przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa drogowego do regulacj zobacz więcej »
Od 6 października obowiązują nowe przepisy o pomocy publicznej wprowadzone ustawą z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Ustawa ta zastąp zobacz więcej »
Od 5 października obowiązuje część przepisów ustawy wprowadzających nowe prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz postępowaniu przed tymi sądami - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjn zobacz więcej »
Od 1 października na naszych drogach pojawili się kontrolerzy ciężarówek, autokarów i PKS-ów. Ubrani w zielone mundury i żółte kamizelki ostrzegawcze kontrolerzy to Inspektorzy Transportu Drogowego.I zobacz więcej »
W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w kodeksie cywilnym. Zmiany te dotyczą umowy o roboty budowlane i mają zapobiec nagminnemu w polskich warunkach zjawisku, jakim jest upadłośc wykonawców ro zobacz więcej »
Aktualnie prowadzenie usług taksówkowych jest zwolnione od podatku od towarów i usług, gdyż usługa ta wymieniona jest w załączniku nr 2 do ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ora zobacz więcej »
Od 21 września w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczeń pojazdów. Rozporządzenie to określa nowe wzory dowodów rejestracyjnych i zobacz więcej »
W Sejmie znajduje sie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Głównym celem projetu jest przywrócenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego a ta zobacz więcej »
Od dziś wchodzi w życie część nowelizacji ustawy prawo energetyczne. Znowelizowany art. 45b ustanawia zasadę, że ceny i stawki za ciepło w dokonywanych pomiędzy zakładem grzewczym a odbiorcą rozlicze zobacz więcej »
Od dziś wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów. Rozporządzenie to precyzuje tryb usuwania pojazdów przez odpowiednie służby. Zgodnie z zobacz więcej »
W Sejmie znajduje się projekt ustawy o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Najkrócej rzecz ujmując, chodzi o to, by treść księg zobacz więcej »
Do dnia 30 czerwca 2001r. problematykę warunków zawierania wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie zobacz więcej »
Rada Ministrów przedstawiła projekt zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zmiana ma na celu przyspieszenie procesu wymiany dowodów osobistych ludności. Zgodnie z rządowymi założen zobacz więcej »
1 września 2002r. wchodzi w życie część przepisów ustawy zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niek zobacz więcej »