Nie może na zasady współżycia społecznego powoływać się pracownik, który sam takich zasad wobec pracodawcy nie przestrzega. Tak stwierdził Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację pracownika, który z powod zobacz więcej »
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wprowadza liczne zmiany do Prawa budowlanego, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2004 r. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie regulacji dotyczących obow zobacz więcej »
Bezrobotny do urzędu pracy ma się udać przede wszystkim po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Pracodawca - by poinformować o wolnych miejscach pracy i uczestniczyć w szukaniu posady dla zwalnianych pr zobacz więcej »
W dniu 1 maja 2004 r. weszły w życie regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w oparciu o system stosowany w Unii Europejskiej. Przepisy te określone zostały w ustawie o wyrobac zobacz więcej »
Długo oczekiwana przez wszystkich przedsiębiorców ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została ostatecznie przyjęta przez Sejm w dniu 28 maja 2004 r. Ustawa powstawała bardzo opornie. Za wsze zobacz więcej »
W dniu 11 maja 2004 r. trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jest to pierwsza tak obszerna n zobacz więcej »
Gdy kredytobiorca staje się niewypłacalny, bardzo szybko zostaje wszczęta egzekucja. Pytanie dlaczego, skoro w Polsce tak narzeka się na opieszałość sądów? Odpowiedź jest prosta. Prawo do wystawienia zobacz więcej »
Kodeks karny i wiele ustaw szczególnych wprowadzają odpowiedzialność karną za udaremnianie lub utrudnianie czynności służbowych organom kontroli. Ustawy te pochodzą z różnych okresów, dotyczą różnych zobacz więcej »
Firmy ubezpieczeniowe są już przygotowane do sezonu wakacyjnego. Oferują polisy, które pozwolą turystom uniknąć problemów z ewentualnym leczeniem na terenie państw Unii Europejskiej.Wyjeżdżający do k zobacz więcej »
Komisja Gospodarki złagodziła przewidziany w pierwotnym projekcie całkowity zakaz prowadzenia działalności przez konsorcja argentyńskie. Zrezygnowaliśmy z zakazu działania firm argentyńskich, będzie zobacz więcej »
W ostatnich dniach bardzo głośno jest o sprawie Marka Ż., zdesperowanego klienta katowickiego Funduszu Rozwoju Budownictwa, który gdy zorientował się, że został oszukany przez firmę działającą w syst zobacz więcej »
Kto wykupił do końca ubiegłego roku polisę ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów, mógł liczyć przy sprzedaży samochodu na zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Wraz z wejściem nowy zobacz więcej »
Do czasu, od którego zależy nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego, nie wlicza się okresu urlopu bezpłatnego udzielonego na wniosek pracownika.Zasada ta obowiązuje zarówno pracowników, któ zobacz więcej »
Właściciel wąskiej działki, na której do tej pory nie wszystko mógł wybudować, teraz będzie mógł to zrobić bez konieczności uzyskiwania dodatkowego pozwolenia, ale za zgodą sąsiadów. Łatwiej też będz zobacz więcej »
Canal+ cyfrowy oferował w promocji roczny abonament. Jednocześnie zastrzegał sobie 100 zł kary, gdyby ktoś nie chciał przedłużyć go na dalsze 12 miesięcy. Wczoraj Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentó zobacz więcej »