W Polsce siła robocza jest o wiele tańsza niż w większości krajów Unii, a to może znacznie podnieść konkurencyjność polskich usługodawców na europejskim rynku. Nie należy się więc dziwić, że państwa zobacz więcej »
Choć może wydawać się to nielogiczne i bez wątpienia stanowi utrudnienie w kontaktach handlowych, zawarcie umowy o arbitraż podlega surowszym rygorom w zakresie formy niż umowy zwykle zawierane przez zobacz więcej »
Jak utrzymać bieżącą działalność na poziomie przynajmniej takim, jak osiągnięty w poprzednim roku obrotowym? Zaciągnąć kredyt w banku. A może podpisać umowę faktoringową? Przedsiębiorcy szukają nowyc zobacz więcej »
Czy nowe prawo zamówień publicznych jest niezgodne z dyrektywami unijnymi? Pojawiają się argumenty, że tak. Za bardzo ogranicza bowiem możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej. Urząd Zamówie zobacz więcej »
Rząd przyznał wczoraj, że Polska nie powinna stosować zwolnienia z VAT na usługi z internetu. Jednak ministrowie chcą zmienić przepisy dopiero po ewentualnym niekorzystnym wyroku Trybunału Konstytucy zobacz więcej »
Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji rządzą się ustawowymi zasadami i nie można nimi obciążać wierzyciela, gdy ponosić powinien je dłużnik. Z kolei gdy uchylone są czynności egzekucyjne, zobacz więcej »
Z jednej strony przepisy przewidują możliwość udostępniania informacji o spółce jej wspólnikom i akcjonariuszom, a z drugiej zobowiązują władze spółki do zachowania tajemnicy handlowej. W praktyce za zobacz więcej »
Osoby, które otrzymują z zagranicy należności z umów zlecenia i o dzieło wykonywanych w Polsce na rzecz zagranicznego zleceniodawcy, rozliczają się z polskim fiskusem samodzielnie. W trakcie roku pod zobacz więcej »
Od 1 stycznia br. został wprowadzony obowiązek przeprowadzania badań technicznych pojazdu, w którym, z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, dokonano naprawy na kwotę przekraczającą 2 tys. zł. Wynika zobacz więcej »
Od dziś obowiązują bardziej rygorystyczne zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone podczas wykonywania władzy publicznej. Narastający od lat problem znalazł finał w zmienionym kodeksie c zobacz więcej »
Dziś rząd zdecyduje, czy od 2005 r. lokatorzy w byłych mieszkaniach kwaterunkowych będą płacili czynsze bez jakichkolwiek ograniczeń. Ministrowie mają przyjąć autopoprawkę do rządowego projektu nowel zobacz więcej »
Od jutra osoby, które w kwietniu br. pobierały świadczenia ze zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego, mogą starać się o nowe świadczenie. Te, które już pobierają dodatek z systemu świadczeń rodzinny zobacz więcej »
Uchwalone w lipcu zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące wiążących interpretacji podatkowych w indywidualnych sprawach podatników (płatników, inkasentów) porażają niedopracowaniem. Projektodawcy - c zobacz więcej »
Nie przygotowujemy zmian, które doprowadziłyby do likwidacji opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych z najmu – zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Z ich wyjaśnień wynika rów zobacz więcej »
Od 1 września ruszy komputeryzacja wydziałów wieczystoksięgowych sądów rejonowych w dużych miastach. Przez kilka miesięcy na załatwienie sprawy trzeba będzie tam dłużej poczekać. Potem to się zmieni. zobacz więcej »