Dyskusja dotycząca ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych nie wywołała twórczej refleksji u odpowiedzialnych za kształtowanie prawa podatkowego. Obecnie, działając w imieniu zobacz więcej »
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. obciążona jest 19-proc. liniowym podatkiem dochodowym oraz 1-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nadal wolne od podatku dochodowego są zyski ze sprzedaży a zobacz więcej »
Całkowity zakaz sprzedaży w systemie argentyńskim wprowadza uchwalona w czwartek przez Sejm zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Sejm zaakceptował inicjatywę posłów z Komisji Gospodarki zobacz więcej »
Każdy będzie mógł wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym, które toczy się w jego sprawie, doszło do nieuzasadnionej przewlekłości albo bezczynności sądu. Będzie mógł także zażądać od zobacz więcej »
Możliwość zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków oraz swobodniejsze korzystanie ze wspólnego majątku przez męża i żonę – to najważniejsze zmiany w kodeksie rodzinnym i zobacz więcej »
W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych. Ma ona na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz wprowadzenie regulacji dających zobacz więcej »
Od 1 stycznia 2004 roku zmieniły się regulacje dotyczące godzin nadliczbowych. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie r zobacz więcej »
Zwalniany pracownik z zemsty kasuje dane na służbowym komputerze. To w polskich realiach najczęstsze z przestępstw komputerowych. Techniczne sposoby ich wykrywania i udowadniania nie są jeszcze w nas zobacz więcej »
Kolejny raz znowelizowano najważniejszą ustawę dla emerytów. Nowości zapewne wywołają wiele pytań i niepokoju ze strony zainteresowanych. Zmiany obejmują zarówno emerytów obecnych, jak i przyszłych. zobacz więcej »
Niektórzy pracownicy nie muszą bać się zwolnienia z pracy. Przepisy prawa pracy chronią bowiem trwałość ich umowy o pracę, ustanawiając zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z takim prac zobacz więcej »
Powierzenie bezpieczeństwa imprezy masowej wyspecjalizowanej agencji zajmującej się zawodowo ochroną osób i mienia nie zwalnia organizatorów od odpowiedzialności za niezapewnienie bezpieczeństwa jej zobacz więcej »
Od ponad miesiąca wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego mogą sprawdzać jakość wyrobów budowlanych, którymi handlują sklepy i hurtownie. Do tej pory nie przeprowadzono żadnej kontroli, bo inspekt zobacz więcej »
Wydatki, które mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, są ciągle przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi.Zwykle wydatki są odrzucane ze względu na brak ich związku z osią zobacz więcej »
Sejm znowelizował ustawę Prawo własności przemysłowej. Zmiany dotyczą głównie znaków towarowych. Dopuszczono bowiem mozliwość udzielania przez licencjobiorcę na używanie znaku towarowego dalszej lice zobacz więcej »
Ustawa Prawo własności przemysłowej weszła w życie tego samego dnia co inna ustawa, mianowicie o rzecznikach patentowych.Głównym celem ustawy Prawo własności przemysłowej jest harmonizacja prawa kraj zobacz więcej »