Przedsiębiorcom zatrudniającym niepełnosprawnych przysługuje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mogą skorzystać z ryczałtu albo zadać sobie trud i wyliczyć po zobacz więcej »
Za pięć dni ruszają unijne dopłaty rolne. Na te pieniądze czyhają jednak... komornicy. zobacz więcej »
Związek Banków Polskich nie przedstawił żadnych poprawek do projektów ustaw antylichwiarskich. Zażądał za to ich odrzucenia w całości - dowiedziała się "Gazeta". (...) zobacz więcej »
Zmniejszenie liczby przypadków, w których podatnik będzie musiał obowiązkowo stawiać się w siedzibie urzędu skarbowego, a także inne uproszczenia dla podatników przewiduje projekt nowelizacji Ordynac zobacz więcej »
Do tej pory można było odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, gdy podczas wywiadu środowiskowego pracownik gminy stwierdził, że stan majątkowy wnioskodawcy znaczenie odbiega od deklarowanego we w zobacz więcej »
Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej indywidualną odpowiedzialność majątkową urzędników za wydanie błędnych decyzji administracyjnych. Jak poinformowano na wczorajszej zobacz więcej »
Radni Olsztyna przyjęli wczoraj uchwałę, która pozwala mieszkańcom tego miasta nabywać na własność grunty znajdujące się pod budynkami mieszkalnymi. Zdaniem wielu radnych, uchwała ta zabezpieczy mias zobacz więcej »
Wysokie opłaty za karty pojazdu dla samochodów sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rzecznik praw obywatelskich. Zarzucił, że jes zobacz więcej »
Podatek od czynności cywilnoprawnych co do zasady obciąża umowy przelewu wierzytelności. Wyłączone z tego podatku są jedynie czynności przelewu wierzytelności dokonywane przez podatnika VAT, który na zobacz więcej »
Prawo budowlane kilkakrotnie posługuje się alternatywą: właściciel lub zarządca obiektu, nakładając na te podmioty wiele obowiązków. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami sprawia, że częśc zobacz więcej »
Prawo wspólnotowe zakazuje zawierania wszelkich porozumień, których celem lub skutkiem jest przeciwdziałanie, ograniczanie lub naruszanie konkurencji w jakikolwiek sposób. Kartele to "rak na org zobacz więcej »
Rząd chce zepsuć wizerunek przedsiębiorcom, po to by łatwiej przeforsować swój projekt podwyższenia składek na ZUS płaconych przez właścicieli małych firm?(...)Czas prezentacji informacji o zaległośc zobacz więcej »
W czterdziestu trzech sądach okręgowych można już znaleźć broszury informacyjne o tym, jak działa sąd, jaką sprawę i w którym wydziale można załatwić, jak napisać pozew i odwołanie oraz wiele innych zobacz więcej »
Gdy podatnik poniesie szkody na skutek niesolidności obsługującego go biura rachunkowego, może dochodzić odszkodowania przed sądem. Późniejszym pretensjom może zapobiec precyzyjne określenie w umowie zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy zmieniającej ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Jest to o tyle ciekawe, gdyż jak na polskie warunki, to jest to akt prawny zobacz więcej »