W znowelizowanej po raz kolejny ustawie emerytalno-rentowej zmiany dotyczyły także sposobu ponownego obliczania emerytury lub renty w wypadku, jeśli dana osoba miała już kiedyś przyznane takie świadc zobacz więcej »
Zabezpieczenie podatkowe na majątku podatnika nie może być dowolne. Musi mieć racjonalne uzasadnienie. Wtedy jednak jest ono możliwe przed wydaniem ostatecznej decyzji ustalającej wysokość podatku.Zo zobacz więcej »
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która od 1 czerwca 2004 r. zastąpiła ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, przewiduje istotną pomoc państwa w tworzeniu nowyc zobacz więcej »
W marcu 2005 r. oprócz związków zawodowych mają działać w firmach także rady pracownicze – zakłada projekt ustawy o informacji i konsultacji pracowników opracowany przez Ministerstwo Gospodarki zobacz więcej »
Czy bezpłatne doradztwo należy traktować jako usługę podlegającą VAT? Zdania są podzielone, zarówno co do interpretacji przepisów podatkowych, jak i moralnej oceny takiego opodatkowania.Coraz częście zobacz więcej »
Od 3 sierpnia 2004 r. obowiązują już przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Innym słowy nie ma już żadnej zobacz więcej »
3 sierpnia 2004 r. weszła w życie nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Ustawa ta została opublikowana w Dz. U. Nr 162, poz. 1690.Już założeniem projektu było przekazanie do kompetencji ministra wła zobacz więcej »
Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargi kasacyjne coraz częściej jasno daje do zrozumienia, że podatnik przegrał, bo pełnomocnik źle sporządził skargę. Doradcy podatkowi tłumaczą, że dopiero uc zobacz więcej »
Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zostały wyłączone z kręgu uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego z dodatkami i zasiłku pielęgnacyjnego.Od zobacz więcej »
Kampania reklamowa firmy Heyah - "Nie jedźcie nad morze", "Nie jedźcie na Mazury", "Nie jedźcie w góry" - wzbudza kontrowersje i otwiera dyskusję, czy negatywna reklama może naruszać prawo lub dobre zobacz więcej »
Wszyscy posiadacze odbiorników radiowych i TV powinni je zarejestrować. Natomiast abonament musi płacić większość osób fizycznych i wszystkie firmy. Poczta zapowiada wzmożone kontrole wykonywania teg zobacz więcej »
Projekt budowlany składany byłby w starostwie, gdzie specjalna komisja zajęłaby się zbieraniem opinii od poszczególnych instytucji. Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt odpowiednich pr zobacz więcej »
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisu Ordynacji podatkowej mówiącego o natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowych.W oce zobacz więcej »
Trzeba wprowadzić aplikację dla kandydatów na doradcę podatkowego - twierdzą sami doradcy. Służyłoby to utrzymaniu prestiżu zawodu, podobnie jak wyraźne oddzielenie go od usługowego prowadzenia samej zobacz więcej »
Projekt ustawy o tzw. złotej akcji jest zgodny z prawem wspólnotowym, naszą konstytucją i orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.Terminem "złota akcja" (nie jest to pojęcie ustawowe) ok zobacz więcej »