Sejm uchwalił poprawki w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prtzeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ma za zadanie przywrócenie mozliwości reklamy piwa w telewizji we wcześniejszych godzinach ni zobacz więcej »
Sejm uchwalił nowelizację prawa budowlanego, mającą na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz wprowadzenie zmian w szeregu instytucji prawa budowlanego min. samowoli budowlanej.Nowelizacji zobacz więcej »
Równocześnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane, Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta ma zastąpić ustawę z 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu prze zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego.Projekt nowelizacji ustawy ma dwa cele:Po pierwsze, chodzi o bardziej precyzyjne uregulowanie spraw związanych ze zgłoszeni zobacz więcej »
Rada Ministrów na swym posiedzeniu w dniu 20 lutego 2003r. przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.Głównym argumentem rozpoczęcia prac nad tą ustawą było zapewnienie lepszej ochrony zdr zobacz więcej »
Prezes Rady Ministrów przekazał Marszałkowi Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.Projektowana nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych ma na celu zmianę wadliwych i niepre zobacz więcej »
Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu zaakceptowała propozycje nowelizaacji ustay o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zracjonalizowania zasad podlegania ube zobacz więcej »
Ustawa z dnia 8 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu została przyjęta przez Sejm i przesłana do Senatu. Najważniejsze zmiany, które mają być zobacz więcej »
14 stycznia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mocą wydanego przez siebie ?rozporządzenia zmieniła zasady dotyczące zwolnień od obowiazku uiszczania opłat z tytułu abonamentu telewizyjno-radiowego zobacz więcej »
Senat RP pracuje nad ustawą, która ma umożliwić tzw. Zabużanom szersze zaspokojenie swych roszczeń z tytułu pozostawionych poza granicami naszego kraju majątków. Obecnie kwestie tę regulije art. 212 zobacz więcej »
1 stycznia 2003r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja została uchwalona jako jeden z elementów programu rządowego "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca". zobacz więcej »
Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o usługach detektywistycznych. Nowelizacja przesuwa w czasie obowiązek wymiany zezwoleń na prowadzenie działalności detektywistycznej do dnia 31 gru zobacz więcej »
20 listopada 2002r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowych wysokościach podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i zobacz więcej »
Senat zaakceptował bez poprawek ustawę nowelizującą ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ustawa wprowadziła obiecywane przez Ministra Zdrowia tzw. leki za złotówkę. Możliwość zakupu tanich zobacz więcej »
Senat zaakceptował propozycję Sejmu podwyższającą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z 7,75% do 8% od 1 stycznia 2003r. Jednocześnie nie zmieniono wysokości o jaką można zmniejszyć kwotę p zobacz więcej »