Samo zakwalifikowanie w księgach towaru jakozlikwidowany nie oznacza, że uległ on rzeczywiście likwidacji.Dokumentem potwierdzającym likwidację nie są przecież dowodymagazynowe LK. Potwierdzają one j zobacz więcej »
Przepis art. 87 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług określa jedynie technicznysposób przekazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnymi nie stanowi materialnoprawnej pods zobacz więcej »
Do sprzedaży miejsca postojowego w garażupodziemnym należy stosować stawkę VAT w wysokości 22 proc.Garaż nie zaspokaja bowiem potrzeb mieszkaniowych. JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA Podatnik zawarł zobacz więcej »
Przedsiębiorca świadczący usługi transportowemoże zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułupodróży służbowych. Takie rozliczenie jest jednaklimitowane. JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA zobacz więcej »
Wolne od CIT są dochody spółdzielni uzyskane zgospodarki zasobami mieszkaniowymi z wyłączeniem dochodówuzyskanych z innej działalności niż gospodarka zasobamimieszkaniowymi. JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ zobacz więcej »
O około 30 proc. wzrośnie w tym roku liczbakontraktów wynajmu zawieranych przez firmy rent-a-car. Tozasługa rozwoju gospodarczego i większego ruchu turystycznegozwiązanego z biznesem. Ale powstają te zobacz więcej »
Radcowiemogą stosować marketing i reklamę, jeśli są one zgodne z prawemi godnością zawodu Informowanie o usługach prawniczych nie może zawieraćpropozycji zawarcia umowy z konkretnymi klientami Podsta zobacz więcej »
Osoby prowadzące skład podatkowy musząprowadzić stosowaną ewidencję dotyczącą wyrobów akcyzowychzharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzyoraz wyłączonych z tej procedury. Przepisy zobacz więcej »
3,1 oraz 13,6 proc. wynoszą od 1 grudnia 2006r. stawki akcyzy na używane samochody sprowadzane z zagranicy.Wysokość stawki zależy od pojemności silnika. Wcześniej akcyzazależała od wieku pojazdu. Czy zobacz więcej »
Rozliczanie umów komisu zostało szczegółowouregulowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.Aby jednak dokonać prawidłowego rozliczenia, należy ustalićzarówno podstawę opodatkowania, jak zobacz więcej »
Czy w momencie wystawienia faktury zaliczkowejpodatnik musi mieć dokumenty potwierdzające dokonaniewewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? RENATA MIKULEWICZ radca prawny, doradca podatkowy,dział szkol zobacz więcej »
W październiku wpłaciłem zaliczkę na towary.Otrzymałem fakturę VAT z tytułu tej zaliczki, a następniefaktury VAT za towar. Następnie fakturę korygującą zaliczkęna 0 zł. Jak to ująć w rejestrze zakupó zobacz więcej »
Otrzymaliśmy fakturę od firmy remontowej znaliczonym VAT. W trakcie rozliczeń okazało się, że fakturawystawiona została przed zarejestrowaniem tej firmy jakopłatnika podatku. Czy można odliczyć VAT, zobacz więcej »
W ramach reklamacji kontrahent zwrócił nam 20worków cementu. W miejsce wadliwego towaru wydaliśmy innepotrzebne kontrahentowi materiały budowlane o identycznejwartości. Czy wydanie nowego (innego) to zobacz więcej »
Hiszpania ma prosty i przyjazny dla firm systempodatkowy. Obciążenia przedsiębiorcy podatkami są porównywalnez występującymi w Polsce. Założenie firmy trwa ok. 6-8 tygodni,a koszt z tym związany to o zobacz więcej »