Hiszpania oferuje wiele zachęt inwestycyjnychdla przedsiębiorców, które mają na celu pobudzenieproduktywności i innowacyjności gospodarki. Co trzeba zrobić,aby taką pomoc otrzymać? AGNIESZKA BAUER k zobacz więcej »
Listopad i początek grudnia to ostatni moment,w którym przedsiębiorcy powinni zacząć przygotowywać się doinwentaryzacji. Konieczne jest m.in. zebranie odpowiedniejdokumentacji. Jednak w praktyce częs zobacz więcej »
Najpóźniej do lutego powinny być znane wymagania dla kandydatówna aplikantów sądowych i prokuratorskich Przyszli sędziowie i prokuratorzy będą kształcili się razem wKrajowym Centrum Szkolenia Kadr Pr zobacz więcej »
Większość adwokatów i radców prawnych jestzgodna co do tego, że aplikacja powinna stanowić podstawowądrogę do zawodu prawnika. Należy jednak odpowiedzieć na pytanie, czyobecny kształt aplikacji jest zobacz więcej »
W organach spółki nie mogą zasiadać takżeskazani za przestępstwa popełnione przed wejściem w życiekodeksu spółek handlowych. O stosowaniu zakazu decyduje datawyrokowania, a nie data popełnienia przes zobacz więcej »
Wszelkie czynności podejmowane przez kierownikaurzędu stanu cywilnego powołanego bez konkursu pozostają w mocy- uważają prawnicy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia17 października 2007 r. ( zobacz więcej »
Na żądanie organu podatkowego podatnik maobowiązek ujawnić nieruchomości oraz przysługujące mu prawamajątkowe w przypadku, gdy mogą one być przedmiotem hipotekiprzymusowej lub zastawu skarbowego. Ins zobacz więcej »
Szanowny pan Stanisław Rymar - prezesNaczelnej Rady Adwokackiej - raczył zauważyć w tekście z 13listopada 2007 r., iż celem wszystkich prawników powinnodziś być budowanie nowoczesnego i sprawnego wym zobacz więcej »
Niedawno w Krakowie spotkali się notariuszereprezentujący wszystkie organy samorządu notarialnego z całejPolski. Podczas trzydniowych obrad próbowano znaleźć odpowiedźm.in. na pytanie: co dalej z pol zobacz więcej »
Mamy nowoczesne prawo arbitrażowe,wykształconych arbitrów i prawników zmęczonych sformalizowanympostępowaniem sądowym. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej IzbieGospodarczej gościł prezesów sądów arbitrażow zobacz więcej »
Zakończył się Krajowy Zjazd Radców Prawnych.Wyjeżdżaliśmy z poczuciem wypełnienia swoich obowiązków, jakodelegatów na ten Zjazd. Funkcjonujemy w czasach trudnych dlakorporacji prawniczych, dlatego te zobacz więcej »
Szkolenie aplikacyjne rozpoczęła w tym rokurekordowa liczba aplikantów. Przedstawiciele korporacjitwierdzą, że dołożą wszelkich starań, by sprostaćdotychczasowym standardom zarówno pod względem meryt zobacz więcej »
Zmieniony na ostatnim zjeździe kodeks etycznyradcy prawnego wprowadził prawo do informowania o działalnościzawodowej. Ograniczone jest ono przez działania niezgodne zprawem i dobrymi obyczajami, gdy zobacz więcej »
Czy możliwe jest przywrócenie terminu nazłożenie wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków poprzezzłożenie korekty deklaracji podatkowej, gdy uprzedniomałżonkowie składali oddzielne zeznania? MARCIN zobacz więcej »
ZADAJ PYTANIE EKSPERTOWI Jak należy rozliczać pozapłacowe świadczeniadla pracowników Renata Mikulewicz dział szkoleń kancelarii BSO Prawo& Podatki we Wrocławiu 1. Jakie świadczenia rzeczowe otr zobacz więcej »