Strata powstała w wyniku transakcjisprzedaży wierzytelności stanowić będzie koszt uzyskaniaprzychodu wyłącznie wtedy, gdy podatnik dokonał zbyciawierzytelności własnej, która wcześniej została zarach zobacz więcej »
W jaki sposób opodatkowane jest poręczenieudzielane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonejdziałalności gospodarczej? KRZYSZTOF BIERNACKI prawnik, ekspert podatkowy,Kancelaria Prawa Gospodarczego K zobacz więcej »
Czy dochód z tytułu odsetek ustawowych ododszkodowania za niewydane akcje Stoczni Gdańskiej, wypłaconychwraz z odszkodowaniem przez Skarb Państwa na podstawieprawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w War zobacz więcej »
Zakupiłam mieszkanie dla syna w 2006 rokusfinansowane kredytem. Umowa kredytowa dotyczyła mnie, męża isyna. Akt notarialny będzie podpisany w 2007 roku przez syna.Ja mieszkam w budynku jednorodzinnym zobacz więcej »
Jaki jest podatek przy sprzedaży mieszkania pouwłaszczeniu od spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z ustawą,która latem weszła w życie? Czy podatnik musi być zameldowanyprzez 12 miesięcy już po uwłaszcz zobacz więcej »
Pracuję w Wielkiej Brytanii od dwóch i półroku. Mam status rezydenta tego kraju (na razie tylkotymczasowy, gdyż stały otrzymuje się po czterech latach). Niepłaciłem podatku za ubiegłe lata w Polsce. zobacz więcej »
Jeżeli wspólnicy spółki z ograniczonąodpowiedzialnością podejmą decyzję o zamianie pożyczki naudziały, należy przeksięgować wierzytelność na kontorozrachunków z tytułu wkładów na kapitał. W dacie wpi zobacz więcej »
Jak mam zaewidencjonować program komputerowy,który chcę zakupić za kwotę 7 tys. zł netto - wykupienielicencji (sześć lat temu kupiłam taki program w starszejwersji)? Czy jest to środek trwały? Czy am zobacz więcej »
Dobra sytuacja gospodarcza pozwala kancelariomprawnym na zwiększenie obrotów. Rynek usług prawniczych wzrastacorocznie średnio o 30-40 proc. ANALIZA Polska Agencja Informacji i InwestycjiZagranicznyc zobacz więcej »
Powinna powstać nowa ustawa o spółdzielniachmieszkaniowych. Spółdzielnie warto zachować, ponieważ pełniąnie tylko funkcje ekonomiczne, ale także społeczne. Sąorganizacjami demokratycznymi. Na walnym zobacz więcej »
Podatnik złożył zeznanie roczne do podatkudochodowego za 2000 rok w roku 2001. Następnie złożył korektętego zeznania w roku 2003, w której wykazał większy podatekdo zapłaty. Wpłacił ten podatek wraz zobacz więcej »
Przedsiębiorcy ponoszą różną odpowiedzialność za popełnianebłędy System kar, zwłaszcza stosowanie 30-proc. sankcji VAT, jestsurowszy dla osób prawnych Póki przepisy nie zostaną zmienione, podatnicy m zobacz więcej »
Państwo członkowskie pobierające akcyzę odtowarów przewożonych nietypowymi środkami transportu możeustanowić zabezpieczenie na zapłatę podatku. Takiezabezpieczenie powinno być udokumentowane. ORZECZE zobacz więcej »
Jeżeli dokumenty potwierdzają okolicznościsprawy, organy podatkowe nie muszą przesłuchiwać w tej kwestiidodatkowo świadków. Zwłaszcza wtedy, gdy podatnik niekwestionuje dokumentów. ORZECZENIE Przedsi zobacz więcej »
Wiele problemów dotyczących opodatkowaniaspółek powiązanych ze sobą występuje w przypadku świadczeniamiędzy nimi usług o charakterze niematerialnym. Organypodatkowe często badają dowody dotyczące rze zobacz więcej »