ZMIANA PRAWA - Do końca 2059 roku nie będziepobierany od nierezydentów podatek od dochodów z tytułu odsetekod obligacji wyemitowanych w 2008 roku. Ministerstwo Finansów przygotowało projektrozporządz zobacz więcej »
Uczestnictwo w zagranicznych funduszachinwestycyjnych stwarza większe niż w polskich możliwościinwestycyjne, ale nakłada też większe obowiązki podatkowe. ANALIZA Fundusze oferowane przez takie instyt zobacz więcej »
Aby skorzystać ze zwolnienia w PIT przysprzedaży lokalu, trzeba być w nim zameldowanym nie krócej niżrok przed datą zbycia. ORZECZENIE Przy uldze meldunkowej 12-miesięczny okreszameldowania na pobyt zobacz więcej »
Kwestia opodatkowania podatkiem od czynnościcywilnoprawnych umów pożyczek przysparza wielu problemówprzedsiębiorcom. Nie wiadomo, kiedy podatek płacić, a kiedyczynność spod niego jest wyłączona. JAKU zobacz więcej »
Wniesienie aportem do spółki prawahandlowego lub cywilnego towarów handlowych i środkówtrwałych w okresie pięciu (dziesięciu) lat od nabycia wiążesię ze zmianą prawa do obniżenia VAT. Podatnik musisk zobacz więcej »
Nie można uznać, że dyspozycja art. 21 ust. 1pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi siętylko i wyłącznie do przychodów z praw autorskich, a niedotyczy przychodów z należności licen zobacz więcej »
Wynagrodzenie przyznane przez sąd biegłemusądowemu, z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu,obejmuje również kwotę podatku od towarów i usług. JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA Czy w stawce godzino zobacz więcej »
Zasady ustalania różnic kursowych dlatransz kredytów w walucie obcej zaciągniętych przed 1stycznia 2007 r., a spłacanych po tej dacie oraz dla transzkredytów w walucie obcej zaciąganych od 1 stycznia zobacz więcej »
Kosztem nabycia akcji będzie koszt zakuputych akcji poniesiony w momencie faktycznego przejęcia ich nawłasność. JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD Jako osoba fizyczna nieprowadzącadziałalności gospodarc zobacz więcej »
Brak zapłaty przez podatnika należnychfiskusowi kwot z tytułu VAT wiąże się z odsetkami oraz karągrzywny za wykroczenie skarbowe. Samoczynne złożenie zgłoszenia rejestracyjnego(rezygnacja ze zwolnien zobacz więcej »
Podatnik, który otrzyma zwrot podatkunaliczonego w formie zaliczki, powinien liczyć się z tym, żeorgan podatkowy zechce zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa iustanowi zastaw skarbowy na przedmiotach zobacz więcej »
Zajmuję się usługami dostępu do internetu drogąradiową, dlatego też instaluję anteny itp., aby to wszystkomogło funkcjonować. Czy jestem zobowiązany posiadać kasęfiskalną ze względu na to, że montowa zobacz więcej »
W ramach odbytej podróży służbowej właścicielfirmy nabył bilet od irlandzkich linii lotniczych. Zakup zostałudokumentowany fakturą wystawioną w dwóch językach, w tym wpolskim, oraz z kwotą do zapłaty zobacz więcej »
Czy w sytuacji, gdy jako osoba fizycznazakupię działkę budowlaną, po czym podzielę ją na trzy częścii tego samego roku sprzedam jedną część, a reszta zostanie wmoim posiadaniu, będę musiał zapłacić V zobacz więcej »
Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę działalnośćsezonową od kwietnia do września. Na dzień 30 wrześniazamknąłem bar. W magazynie został niesprzedany towar w postaciartykułów spożywczych. Nie likwiduję dz zobacz więcej »