Czy uczeń otrzymujący stypendium szkolne iotrzymujący w ramach praktyk szkolnych wynagrodzenie 70 złmiesięcznie może składać PIT-2C i być zwolniony z płaceniapodatku dochodowego (nalicza i płaci urzą zobacz więcej »
Zamierzam prowadzić swoją firmę w mieszkaniu, wktórym mieszkam od dawna. Czy chcąc amortyzować mieszkanie jakośrodek trwały, mogę uznać je za używane i zastosowaćindywidualną stawkę, która umożliwi m zobacz więcej »
Do 30 listopada podatnicy, którzy osiągajądochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązanizłożyć urzędowi skarbowemu deklaracje PIT-6 o rodzajach irozmiarach zamierzonej produkcji w roku zobacz więcej »
Uchwała Sądu Najwyższego w pełnym składzie ma moc zasadyprawnej Ingerencja w miejsce służbowe sędziego ogranicza jegowładzę Orzekanie przez sędziów delegowanych jest powszechne wsądownictwie Uchwałę zobacz więcej »
Spółki mogą utworzyć rezerwę na świadczenia,jeżeli pracownik nie wykorzystał w danym roku urlopu. Należy touczynić tylko wtedy, gdy brak takiej rezerwy spowodowałbyniewspółmierne ujęcie w księgach pr zobacz więcej »
Prawdziwa konkurencja powinna być wspólnymcelem wszystkich prawników - stwierdza szanowny pan Piotr Rola,członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych z Lublina w tekście z30 października 2007 r. Rozmowa zobacz więcej »
Od kilku już lat toczy się dyskusja na tematdostępu do zawodów prawniczych. Pamiętam, brałem udział wostatniej sesji zorganizowanej na ten temat przez FundacjęBatorego. Część dyskutantów postulowała, zobacz więcej »
W ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat dajesię zauważyć dość powszechnie głoszona potrzeba ujęcia w ramyprawne każdej sfery naszego życia. Przez łamy prasy fachowej (jak również tejtrochę mniej fach zobacz więcej »
Dotychczasowe przepisy dotyczące zasadwykonywania zawodów prawniczych projektowane czy też jużobowiązujące w Polsce stanowią zagrożenie dla praworządności isprawiedliwości - uważają prawnicy europejs zobacz więcej »
SZKOLENIA Szkolenie we wrocławskiejOIRP 29 listopada 2007 r. wrocławska OIRPorganizuje bezpłatne szkolenie stacjonarne. Wykład na temat:Prawo wspólnotowe - nowe tendencje w orzecznictwie ETSpopr zobacz więcej »
Doradcy personalni twierdzą, że wraz zewzrostem gospodarczym wreszcie przyszła koniunktura dlaprawników - są coraz częściej poszukiwaną grupą zawodową narynku. Odbiciem tego zjawiska są migracje praw zobacz więcej »
Rynek usług prawniczych rozwija się bardzodynamicznie, czego dowodem są duże ruchy personalne wkancelariach. Jest to zjawisko o tyle ważne, że za prawnikaminierzadko idą ich klienci. O przyczynach i zobacz więcej »
Kancelaria Domański ZakrzewskiPalinka jest laureatem IV Rankingu KancelariiPrawniczych organizowanego przez Gazetę Prawną. Czy powinnodojść do połączenia zawodów radcy prawnego iadwokata w jednej zobacz więcej »
Wczoraj Sejm wybrał dwóch zastępcówprzewodniczącego i 16 sędziów Trybunału Stanu. Zastępcami przewodniczącego zostali StanisławRymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adwokat z WrocławiaAndrzej Gr zobacz więcej »
Został zlikwidowany budynek (będący środkiemtrwałym). Przy jego wyburzeniu uszkodzono ścianę innegobudynku. Jak zaksięgować koszty dotyczące naprawy ściany? HANNA JERZAK menedżer w departamencierach zobacz więcej »