Został zlikwidowany budynek (będący środkiemtrwałym). Przy jego wyburzeniu uszkodzono ścianę innegobudynku. Jak zaksięgować koszty dotyczące naprawy ściany? HANNA JERZAK menedżer w departamencierach zobacz więcej »