Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasad przecho zobacz więcej »
W piątek 17 czerwca 2005 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to istotna regulacja (na razie ci zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem zobacz więcej »
Na stronach Sejmu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Proponowanych zmian jest bardzo dużo, a ich charakter sprawia, że przyjęcie projektu w fundamentalny spo zobacz więcej »
Przedsiębiorco - jeżeli zawarłeś umowę leasingu, najmu, dzierżawy lub inną umowę o podobnym charakterze przed 1 czerwca 2005 roku, pamiętaj o jej zarejestrowaniu w urzędzie skarbowym. Termin rejestra zobacz więcej »
25 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa uchwalona 20 maja 2005 ustawa o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemer zobacz więcej »
Z dniem 27 maja 2005 r. zmieniło się rozporządzenie dotyczące szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozporządzenie określające wzory urzędow zobacz więcej »
Z dniem 1 czerwca 2005 r. weszła w życie większość znowelizowanych przepisów Vat (część dotycząca samochodów osobowych zacznie obowiązywać 22 sierpnia 2005 r.). Jakie zmiany niesie ze sobą nowa ustaw zobacz więcej »
1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości, które określa sposób i tryb scalania i podziału nieruchomości, w tym rodzaje czynności pop zobacz więcej »
1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Oprócz regulacji zagadnień z tytułu tego aktu, regulacja ta wprowadza szereg zmia zobacz więcej »
26 maja 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te zobacz więcej »
24 maja 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdr zobacz więcej »
Z końcem marca do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który miałby uporządkować sytuacje problematyczne dla władz samorządowych.Jakie jest cel proponowanych zmian?Celem jest zaradzenie sytuacji zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa znajduje się projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości. Uzasadnieniem tego projektu jest – jak zostało podkreślone w uzasad zobacz więcej »
Na stronach MSWiA znajduje się projekt rozporządzenia, które miałoby zostać wydane przez Ministra MSWiA na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.Czego miałoby dotyczyć r zobacz więcej »