5 października 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Chcesz się dowiedzieć, co się zmieniło? Skąd się wzięła odpowie zobacz więcej »
W zasadzie od 5 października br. będzie obowiązywać dość obszerna nowa ustawa z 29 lipca br. dotycząca utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wprowadza ona również zmiany w prze zobacz więcej »
Wchodząca w życie 8 października br., ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny do zobacz więcej »
Nowa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tzw. ustawa uzdrowiskowa) określa: zasady oraz warunki p zobacz więcej »
Ustawa z 28 lipca br. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma za zadanie m.in. zalegalizować zatrudnianie w gospodarstwach domowy zobacz więcej »
26 września wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego, czyli ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy.Co zmienia się w kod zobacz więcej »
Zmiany w emeryturach i rentach21 września 2005 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Czego konkretnie dotyczą z zobacz więcej »
21 września 2005 r. wchodzi w życie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, które od tej pory miasta i gminy będą musiały uwzględniać i traktować jako stały, niezbędny i ważny element infrastruktur zobacz więcej »
1 września weszła w życie ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Dotąd kierowcy w Polsce musieli płac zobacz więcej »
Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobow zobacz więcej »
Od 1 maja br. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, k zobacz więcej »
26 września 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Prawie całą, gdyż zmiany dotyczące uzyskiwania uprawnień budowlanych wchodzą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2006 r. W jakich prz zobacz więcej »
24 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta ma najistotniejsze znaczenie dla przedsiębiorców, gdyż wiąże się zobacz więcej »
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw, która wchodzi w życie 3 września 2005 r. Wprowadza nowy mechanizm ustalania minimalnego zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa polityki Społecznej znajduje się projekt rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, które miałoby zastąpić poprzednią regulację z roku 2000. Projekt rozporządzenia okr zobacz więcej »