14 grudnia 2006 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przesuwa o zobacz więcej »
Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje przede wsystkim wydłużenie płatnych urlopów macierzyńskich, dzięki czemu ma nastąpić poprawa sytuacji materialnej młodych rodzin i ograniczenie ekonomic zobacz więcej »
12 grudnia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzen zobacz więcej »
Ministra Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, sie zobacz więcej »
6 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia pięć ustaw dotyczących posz zobacz więcej »
Każdego dnia jesteśmy narażeni na działanie setek, a może nawet tysięcy przemysłowych związków chemicznych. Mogą one szkodzić naszemu zdrowiu i środowisku. W związku z tym w dniu 13 grudnia 2005 roku zobacz więcej »
6 grudnia 2006 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja ta dotyczy wprowadzenia przesłanki wyłączenia zobacz więcej »
Prezydent RP podpisał ustawę 18 października 2006 r. zmienającą przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy. Dotyczy ona zasad ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników oraz przepisów dotyczącyc zobacz więcej »
Od 1 grudnia br. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Sprawdź, jakie m.in. zmiany zobacz więcej »
Tylko na podpis Prezydenta RP oczekuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Poniżej wskażemy ważniejsze zprzewidzianych w ni zobacz więcej »
23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dot zobacz więcej »
Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu us zobacz więcej »
10 listopada 2006 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o orderach i odznaczeniach, która ustanawia Order Krzyża Wojskowego w trzech klasach: Krzyż Wielki, Krzyż Komandorski i Krzyż Kawalerski. Krzyż zobacz więcej »
7 listopada br., z dniem ogłoszenia,. weszła w życie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca zasad ekstradycji. Zmiany dotyczą możliwości wydania ob zobacz więcej »
Sejm przekazał Senatowi projekt ustawy dotyczącej ratyfikacji Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią. To Umowa, dzięki której osoba osiągająca dochody tylko w Wielkiej Brytanii n zobacz więcej »