Na stronach Ministerstwa Gospodarki i Pracy znajduje się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przed zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Środowiska znajduje się projekt ustawy o systemie wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobów. Projekt ten określa zadania i właściwości krajowych organów i jednostek org zobacz więcej »
W końcu zostało podpisane i opublikowane i od dzisiaj – 3 sierpnia 2005 r. – obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicz zobacz więcej »
15 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Najistotniejsze zmiany to te dotyczące ograniczenia prowadzenia przez pracowników Państwowej Inspekcji S zobacz więcej »
2 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Konieczność wydania takiego aktu pojawiła się wraz z zasadą, zgodnie z którą powszechna zobacz więcej »
Z dniem 7 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. Od tej chwili obowiązują już zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, której celem jest pełniejsze dostosowanie przepisów tego aktu do pakietu dyrektyw Wspólnot Europejskich o łączności elektro zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Dlaczego przepisy muszą regulować kwestie związane z archiwizowaniem akt komor zobacz więcej »
28 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, które określa - między innymi - szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt info zobacz więcej »
PHARE 2003 jest to ostatnia edycja programu przedakcesyjnego PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z opóźnieniem, dopiero 14 lipca br. ogłosiła zaproszenia do składania wniosków o udziele zobacz więcej »
22 lipca 2005 r. weszła w życie nowelizacja między innymi ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiana to bardzo ważna, gdyż jest korzystna przede wszystkim dla członków spółdzielni mieszkaniowych. zobacz więcej »
Czy informatyzacja powinna obchodzić każdego Kowalskiego w naszym kraju? Tak. Przede wszystkim dlatego, iż z dniem 21 lipca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o informatyzacji właśnie. Jaki jest cel wpro zobacz więcej »
16 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. W jakiej formie przepro zobacz więcej »
Do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Czy projektowana ustawa miałaby wprowadzić nowe pojęcia? Co to jest działalność gospodarcza w postac zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy, którego celem jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z zak zobacz więcej »