Sejm obradować będzie nad projektem ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. W dotychczasowym stanie prawnym, wyjawienie majątku dłużnika następuje na wniosek wierzyciela, który wykaże, zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął już projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa ta obowiązuje zaledwie od zobacz więcej »
W Sejmie został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.Czym zajmuje się projekt?Projekt ustawy określa zasady przeprowadzania badań genetycznych w zobacz więcej »
19 października 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która ma zastąpić ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników regulując zobacz więcej »
To samo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r., które stało się impulsem do opracowania projektu zmian w ustawie o radcach prawnych dało asumpt do podobnego działania w ustawie zobacz więcej »
11 listopada 2004 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych.Akt ten zajmuje się takimi zagadnieniami jak sposób zobacz więcej »
Od 8 października 2004 r., czyli od dnia ogłoszenia obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, s zobacz więcej »
Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o licencji syndyka. Ustawa ma określać zasady i tryb wydawania licencji syndyka oraz prawa i obowiązki osób posiadających licencję syndyka.Aktualnie podstawą zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się już projekt zmian w ustawie o zmianie imion i nazwisk. Główne powody projektowanych zmian to potrzeba dostosowania przepisów ustawy do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy zmieniającej ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Głównym założeniem twórców zmian w ustawie  o zastawie rejestrowy zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się projekt ustawy zmieniającej ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Jest to o tyle ciekawe, gdyż jak na polskie warunki, to jest to akt prawny zobacz więcej »
Na stronach internetowych znaleźliśmy projekt ustawy, która ma zmienić część przepisów kpc oraz Prawa upadłościowego i naprawczego. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy on zmian w zakresie dotyczącym sądowni zobacz więcej »
Sejm pracuje nad kontrowersyjnym projektem ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn. Kontrowersyjny, ponieważ już drugi raz wnioskowano o jego odrzucenie. Co takiego „nie do przyjęcia” zobacz więcej »
22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2004 r., Nr 141, poz. 1492. Zmiany dotyczą mię zobacz więcej »
W Sejmie ma być rozpatrywany projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, czyli – jak postanowił projektodawca - swobodzie odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci, ich ilości oraz planow zobacz więcej »