Senat zaakceptował bez poprawek projekt ustawy Sejmu zmieniającej ustawę o ułatwianiu zatrudniania absolwentów szkół. Projekt ten został przesłany 24 maja 2002r. do Senatu w ramach programu rządowego zobacz więcej »
W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w prawie budowlanym.Rządowy projekt zmiany prawa budowlanego dotyczy między innymi kwestii, kiedy należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie budowy (art. 28 zobacz więcej »
Na 21 posiedzeniu Senatu w planowanym porządku obrad przewidziano rozpatrzenie nowej ustawy Prawo Dewizowe.Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe zobacz więcej »
Senat zaakceptował bez poprawek uchwalony przez Sejm rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych. Projekt ten został przesłany jako jeden z elementów programu rządo zobacz więcej »
Rada Ministrów planuje wprowadzenie nowych zasad waloryzacji rent i emeryturDotychczasowy stan problemu zasad waloryzacji emerytur i rentZasady waloryzacji emerytur i rent uregulowane sa obecnie w us zobacz więcej »
Senat pracuje nad ustawą o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Ustawa ta zastąpić ma obowiązującą obecnie ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicz zobacz więcej »