W dniu 11 maja 2004 r. trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jest to pierwsza tak obszerna n zobacz więcej »
Sejm znowelizował ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany mają na celu dostosowanie tej regulacji do prawa unijnego.Doprecyzowano m. in. słowniczek ustawowy. Zgodnie z nowelą, za administratora da zobacz więcej »
Powtarzające się wypadki pogryzienia ludzi przez niebezpieczne psy przyczyniły się do uchwalenia przez rząd w dniu 21 kwietnia 2004 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Przewidywa zobacz więcej »
W dniu 12 maja 2004 r. Prezydent podpisał ustawę o Funduszu Poręczeń Unijnych. Ustawa przewiduje utworzenie w ramach Banku Gospodarki Krajowej funduszu, z którego bank będzie udzielał gwarancji lub p zobacz więcej »
W dniu 29 marca 2004 r. trafił na pierwsze czytanie w Sejmie poselski projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przygotowany projekt jest zobacz więcej »
Na podpis Prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to kolejna z nowelizacji mających na celu dostosowanie prawa polsk zobacz więcej »
Zgodnie z art.161 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wprowadza się zmiany w definicji pierwszego i drugiego okresu kwartalnego 2004 r. dla podatników rozliczających się, w myśl us zobacz więcej »
W dniu 3 kwietnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów zobacz więcej »
Sejm w dniu 12 marca 2003 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane i przekazał ustawę Prezydentowi do podpisu. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie pewnych niedociągnięć, jakie zobacz więcej »
Przepisy zmuszające kierowców do tankowania paliwa z biokomponentami oraz zmuszające producentów do dodawania tych dodatków do paliwa są niezgodne z konstytucją. Tak uznał w dniu 21 kwietnia 2004 r. zobacz więcej »
Uregulowanie czasu pracy w nowej ustawie dotyczy tyko kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowej ustawie zaliczyć należy:uzupełnienie definicji czasu pr zobacz więcej »
Ustawa z dnia z dnia 2 października r. 2003 o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw wprowadza liczne zmiany do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.Po pierwsze zobacz więcej »
Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej (tj. 1 maj 2004 r.) kierowcy poruszający się w mieście nie będą mogli w ciągu dnia przekraczać prędkości 50 km/h. Ta oraz inne zmiany w ustawie - Prawo o r zobacz więcej »
W dniu 2 marca 2004 r. weszła w życie ustawa - Prawo zamówień publicznych. Zobowiązała ona Prezesa Rady Ministrów do przygotowania odpowiednich aktów wykonawczych, pozwalających na korzystanie z usta zobacz więcej »
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 31 marca 2004 r. wprowadził istotne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, poprzez uznanie art. 17[2] ust. 2 i art. 17[8] ust. 1 oraz art. 4 ust zobacz więcej »