Większość przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej z europejskich firm i instytucji nie jest jeszcze przekonana o korzyściach biznesowych płynących z zastosowania technologii opartych na koncep zobacz więcej »
Dnia 17 marca 2004 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej. Projekt ma określić zasady zobacz więcej »
Ustanowienie pełnomocnika (także prawnika z urzędu) jest obecnie problemem, którego nie sposób bagatelizować w obliczu faktu, iż jesteśmy już pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Dyrektywa Unii zobacz więcej »
Sejm zaakceptował część poprawek do ustawy zmieniającej ustawę o strażach gminnych. W wyniku nowelizacji, straż gminna uzyskała nowe przywileje, lecz nałożone na nią zostały także nowe obowiązki.Wspó zobacz więcej »
27 marca weszła w życie ustawa o doświadczeniach na zwierzętach, która określa zasady ich przeprowadzania.W jakich okolicznościach dopuszczalne jest przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach? zobacz więcej »
Dzisiaj - 18 października - wchodzi w życie znowelizowane 6 czerwca prawo własności przemysłowej. Nowelizacja miała na celu dostosowanie naszego prawa do unijnych wymogów. W prawie własności przemysł zobacz więcej »
1 września br. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 30 czerwca o zmianie ustawy Ordynacja. Przepisy o deklaracjach elektronicznych wchodzą w życie 16 sierpnia br. Chcesz dowiedzieć się więcej zobacz więcej »
W dniu 11 marca 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzysk zobacz więcej »
Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zmiany nie są diametralne. Warto jedna zobacz więcej »
Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działa zobacz więcej »
1 kwietnia wchodzi w życie ustawa nowelizująca ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.Jakie zmiany w zobacz więcej »
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizacje ustaw samorządowych, tj. ustawę o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także nowelizację ustaw o ogra zobacz więcej »
W dniu 2 marca 2004 zacznie obowiązywać ustawa “Prawo zamówień publicznych”. Ustawa ta zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, która na skutek w zobacz więcej »
 Swoboda działalności gospodarczej Z dniem 1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określające definicje mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pr zobacz więcej »
Od dzisiaj, tj, od 30 października, obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Zgodnie z par zobacz więcej »