Choć termin składania zeznań podatkowych obejmujących dochody osobiste za 2003 r. już minął, zarówno w razie popełnienia pomyłki na niekorzyść fiskusa, jak i własną, można wycofać się z błędu. Koszty zobacz więcej »
Z dniem akcesji istotne uprawnienie zyskali zatrudnieni w Polsce pracownicy firm mających siedzibę w innym państwie UE. Zostają oni objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Dotychczas mogli zobacz więcej »
W ogłoszeniach o zamówieniach publicznych coraz częściej podaje się wartość zamówienia. Może to dawać wykonawcom wskazówkę, jakiej ceny mogą żądać. Tymczasem okazuje się, że zamawiający nie muszą pod zobacz więcej »
Przy rozliczeniu za 2003 rok część podatników skorzystała z nowej możliwości pomniejszenia podatku o wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jednak niektórzy darczyńcy przekazali pieniądze j zobacz więcej »
Po 1 czerwca pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika w okresie czterech lat przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Dla zatrudnionych to dobra wiadomość. Gorsza dla przedsiębiorców, zobacz więcej »
Co najmniej sześć miesięcy trzeba pozostawać w stosunku pracy, aby - po spełnieniu warunków odpowiedniego wieku, stażu pracy i stanu zdrowia - ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.Chodzi o obowiązkow zobacz więcej »
Szkoła odpowiada majątkowo za skutki uczniowskiego ekscesu, do którego doszło, gdy nauczycielka zeszła na chwilę z dyżuru - wynika z czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społ zobacz więcej »
Niebawem zniknie art. 24b par. 1 ordynacji podatkowej, określający podatkowe skutki tzw. obejścia prawa. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 11 maja br. uznał go za sprzeczny z ustawą zasadniczą. Jedna zobacz więcej »
Podatnicy korzystający z ulg podatkowych przyzwyczajeni są do składania wyjaśnień w urzędzie skarbowym. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pracownicy urzędu mogą złożyć wizytę w ich mieszkaniu zobacz więcej »
Pracodawcy muszą informować urzędy pracy o wolnych miejscach pracy i zwolnieniach, a bezrobotni o podjęciu pracy.Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U zobacz więcej »
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają się połączyć, stworzyć wspólnie nowy podmiot gospodarczy lub przejąć kontrolę nad innym, muszą sprawdzić, czy planów tych nie trzeba zgłosić prezesowi Urzędu Ochrony zobacz więcej »
Praca w godzinach nadliczbowych to obowiązek, a nie uprawnienie pracownika, dlatego pozbawienie ich nie narusza praw pracowniczych i nie wymaga wypowiedzenia - wynika z piątkowego orzeczenia Sądu Naj zobacz więcej »
Osoba, która darowała nieruchomość, a następnie z powodu niewdzięczności obdarowanego odwołała darowiznę i ponownie stała się jej właścicielką, ma obowiązek zapłacenia 10-procentowego podatku od jej zobacz więcej »
Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie kontrowersyjnego projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Przewiduje on m.in. badania psychologiczne dla właścicieli psów ras agresywnych oraz obowiązk zobacz więcej »
Na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która ma ułatwić rejestrację nowych firm oraz usprawnić działalność już istniejących przedsiębiorców, trzeba jeszcze poczekać. Zdaniem posłów, którzy zobacz więcej »