Uzytkownik: biznesprawo / Zapisane


Przepisy ustawy o podatku dochodowym stanowią,że do 20 grudnia przedsiębiorcy PIT oraz ci, których rokpodatkowy w CIT pokrywa się z rokiem kalendarzowym, musząwpłacić do urzędu skarbowego podwójną za zobacz więcej »