Szukane słowo: dłużnik

Ilość: 79


Szukaj w:


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić umorzenia należności z tytułu nieściągalnych składek - orzekł w czwartkowej uchwale Sąd Najwyższy (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) zobacz więcej »
Pożyczyłeś pieniądze i nie możesz ich odzyskać? Pozostaje ci jedynie wystąpić na drogę sądową i... czekać. Natomiast jeśli jesteś mocno zdeterminowany, możesz skorzystać z usług niekonwencjonalnej wi zobacz więcej »
Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji rządzą się ustawowymi zasadami i nie można nimi obciążać wierzyciela, gdy ponosić powinien je dłużnik. Z kolei gdy uchylone są czynności egzekucyjne, zobacz więcej »
Prawo upadłościowe i naprawcze nakłada na sąd w postępowaniu o ogłoszenie upadłości obowiązek przeprowadzenia z urzędu postępowania zabezpieczającego, przede wszystkim przez ustanowienie tymczasowego zobacz więcej »
24 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie zmiana kodeksu postępowania cywilnego dotycząca postępowania egzekucyjnego. Ulega zmianie przepis artykułu 890 kodeksu postępowania cywilnego dotyczący postępowani zobacz więcej »
22 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilny zobacz więcej »
Wciąż w Sejmie pracuje się nad poselskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej, potocznie zwanej ustawą o upadłości konsumenckiej. Projekt dotyczy regu zobacz więcej »
Poprawę sprawności i skuteczności egzekucji, zwiększenie liczby komorników sądowych, zwiększenie dostępności do zawodu komornika oraz zmniejszenie obciążenia stron kosztami postępowania egzekucyjnego zobacz więcej »
Przedsiębiorcy domagają się uzyskania dostępudo branżowych baz danych o dłużnikach. Wszystko wskazuje na to,że go otrzymają. Ze statystyk Krajowego Rejestru Długów BiuraInformacji Gospodarczej wynika zobacz więcej »
Na 5,6 mld zł szacuje się zobowiązania polskich klientów. Są to przede wszystkim niespłacone kredyty, opłaty leasingowe, ale także zaległe opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne lub zobacz więcej »
Procedura sądowoadministracyjna przewidujemożliwość umorzenia należności sądowych związanych ze sprawą.Dłużnik musi jednak wykazać, że z uwagi na swoją sytuacjęrodzinną, majątkową i wysokość dochodów zobacz więcej »
MICHAŁ GRUSZYŃSKI radca prawny z Kancelarii Krajewski iPartnerzy Czy dłużnik, obok spłatyswojego zobowiązania, musi też opłacić koszty postępowaniawindykacyjnego? - Co do zasady tak. Opłaty za cz zobacz więcej »
TEZA 1. Potrzeba wykładni umowy, a więc badaniezgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 par. 2 k.c.)zachodzi m.in. wówczas, gdy z literalnego brzmienia postanowieńumowy wynika, że między tymi pos zobacz więcej »
Dwie firmy windykacyjne z Wrocławia - Ultimoi Kruk - zapłacą prawie 600 tys. zł kary za praktykiniezgodne z prawem. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów stwierdził, że Ultimo naruszyło praw zobacz więcej »
Jest mężczyzną, ma około 45 lat, pracuje na stałe albo dorywczo, ale jego dochody są poniżej średniej. Tak wygląda statystyczny polski nierzetelny dłużnik... zobacz więcej »