Szukane słowo: jen

Ilość: 1064


Szukaj w:


Senat RP pracuje nad ustawą, która ma umożliwić tzw. Zabużanom szersze zaspokojenie swych roszczeń z tytułu pozostawionych poza granicami naszego kraju majątków. Obecnie kwestie tę regulije art. 212 zobacz więcej »
Panuje przekonanie, że koszty aktu notarialnego to wynagrodzenie notariusza. Jednak wysokość tych opłat w znacznej części jest zależna od polityki fiskalnej państwa realizowanej za pośrednictwem nota zobacz więcej »
Podatnicy korzystający z ulg podatkowych przyzwyczajeni są do składania wyjaśnień w urzędzie skarbowym. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pracownicy urzędu mogą złożyć wizytę w ich mieszkaniu zobacz więcej »
Jest gotowa lista świadczeń pełnopłatnych, które znajdą się w koszyku negatywnych świadczeń zdrowotnych. Pacjent zapłaci za nie z własnej kieszeni. Nie będzie natomiast współpłacenia, czyli zryczałto zobacz więcej »
Czy bilety do kina przekazywane pracownikom powinny być opodatkowane? Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła pewne zaniepokojenie wśród podatników. Wątpliwości miały t zobacz więcej »
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ogłosiła 22 czerwca precedensowy wyrok w sprawie Broniowski przeciwko Polsce. Skarga Jerzego Broniowskiego dotyczyła braku możliwości zaspokojenia p zobacz więcej »
Zamiana użytkowania wieczystego w prawo własności na ziemiach zachodnich na pewno utrudni możliwość znalezienia luki prawnej, na podstawie której prawnicy byłych właścicieli mogliby wnioskować o zwro zobacz więcej »
Najczęściej popełnianym grzechem przez przewoźników transportujących żywe zwierzęta jest wysyłanie w trasy kierowców i konwojentów nieposiadających odpowiednich kwalifikacji. Od dziś kontrole mają by zobacz więcej »
Arbitrzy rozstrzygający spory związane z zamówieniami publicznymi coraz częściej będą musieli sięgać nie tylko do prawa krajowego. Może się np. okazać, że przepisy któregoś z krajów UE inaczej traktu zobacz więcej »
Przedsiębiorcy wyrażają stanowczy sprzeciw dla rządowej propozycji podniesienia składek na ZUS dla osób prowadzących małe firmy – głosi stanowisko ogłoszone wczoraj przez Radę Przedsiębiorczośc zobacz więcej »
Termin składania wniosków o kredyt studencki upływa 15 listopada. Umowy z bankiem muszą być podpisane do 28 lutego.Najważniejsze zmiany lipcowej nowelizacji ustawy o pożyczkach i kredytach studenckic zobacz więcej »
Dzięki rozszerzeniu definicji działalności gospodarczej lekarze będą mogli być traktowani jako potencjalni beneficjenci pomocy publicznej.Niedawno weszły w życie dwie ustawy z 2 lipca 2004 r.: o swob zobacz więcej »
Polskie pozwy roszczeniowe składane przed niemieckimi sądami za krzywdy wyrządzone wskutek wojny mają minimalne szanse powodzenia – oceniają eksperci. Prowadzą natomiast do eskalacji postaw ros zobacz więcej »
Postulat "parlament bez przestępców" - bez wątpienia słuszny i cieszący się poparciem społecznym - zaowocował przyjęciem programu działań legislacyjnych, w tym zmiany konstytucji, uzasadnianego potrz zobacz więcej »
Nawet najbardziej profesjonalnie przeprowadzone badania kliniczne leków mogą być ryzykowne dla pacjenta. Istotą badania jest przecież ustalenie, czy takie ryzyko istnieje.(...)Nowelizacja prawa farma zobacz więcej »