Szukane słowo: sąd najwyższy

Ilość: 1431

Zobacz także: sąd , najwyższy


Szukaj w:


Z chwilą rozwodu ustaje majątkowa wspólność małżeńska. Dorobkowy majątek staje się współwłasnością w częściach ułamkowych. Do tego majątku wchodzi także spółdzielcze mieszkanie o statusie lokatorskim zobacz więcej »
Od 15 kwietnia osoba, która kupiła własnościowe mieszkanie spółdzielcze i chce założyć księgę wieczystą, nie musi być członkiem spółdzielni. Niektóre wydziały wieczystoksięgowe sądów mimo to wymagały zobacz więcej »
Warunkiem zwolnienia od podatku dochodów z zagranicznych środków pomocowych jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są one wyłącznie gromadzone - stwierdził Wojewódzki Sąd Admini zobacz więcej »
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić umorzenia należności z tytułu nieściągalnych składek - orzekł w czwartkowej uchwale Sąd Najwyższy (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) zobacz więcej »
Nie ma prawnych podstaw do żądania przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w umowie z inwestorem ryczałtowo. Nie jest w tym wypadku dopuszczalne odpowiednie sto zobacz więcej »
Jeśli organ skarbowy wykluczy z kosztów wydatki na wynagrodzenie członka zarządu, w tym wyjazdy służbowe, musi przeanalizować, czy nie można do tej kategorii zaliczyć wydatków na używanie do celów sł zobacz więcej »
Odszkodowania za budynek zniszczony przez powódź nie można dochodzić na drodze administracyjnej, tylko przed sądem powszechnym - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.Mieczysław i Dan zobacz więcej »
Sąd ma uchylać przyjęty przez sprawcę mandat karny w obecności pokrzywdzonego. Przepis, który pomija udział poszkodowanego w takim postępowaniu, jest niezgodny z konstytucją, bo ogranicza jego prawo zobacz więcej »
Stan surowy zamknięty nie oznacza, że obiekt ma charakter budynku mieszkalnego - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uzasadniając wyrok w sprawie tzw. dużej ulgi budowlanej. zobacz więcej »
Kwestia ewidencjonowania nadgodzin kierowców otrzymujących ryczałtowe wynagrodzenie wciąż wywołuje kontrowersje. Wczoraj Sąd Najwyższy orzekł, że przed 1 stycznia 2003 r., zanim ten problem wyraźnie zobacz więcej »
Urząd skarbowy, wydający decyzję w sprawie zwrotu VAT, powinien stosować przepisy obowiązujące w okresie, w którym owo prawo powstało. Tak orzekł 18 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.Ni zobacz więcej »
Umowa o zakazie konkurencji, choć cieszy się pewną autonomią, jest umową prawa pracy. Z ostrożnością należy więc podchodzić do orzekania jej nieważności. Zwykle bowiem na takich wyrokach traci pracow zobacz więcej »
Wykreślenie z rejestru członka spółdzielni wymaga uzasadnienia. Jeśli sąd apelacyjny za powód uznał utratę więzi ze spółdzielnią, powinien był uzasadnić swoje stanowisko. Jest to szczególnie istotne zobacz więcej »
Canal+ cyfrowy oferował w promocji roczny abonament. Jednocześnie zastrzegał sobie 100 zł kary, gdyby ktoś nie chciał przedłużyć go na dalsze 12 miesięcy. Wczoraj Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentó zobacz więcej »
Gdy kredytobiorca staje się niewypłacalny, bardzo szybko zostaje wszczęta egzekucja. Pytanie dlaczego, skoro w Polsce tak narzeka się na opieszałość sądów? Odpowiedź jest prosta. Prawo do wystawienia zobacz więcej »