Szukane słowo: sprzedaż

Ilość: 2813


Szukaj w:


Do dnia 30 czerwca 2001r. problematykę warunków zawierania wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie zobacz więcej »
Biura turystyczne nie wiedzą, jak ewidencjonować za pomocą kas fiskalnych swoją sprzedaż. Czy uwzględniać tylko sprzedaż własną, czy również wykonywaną na rzecz lub w imieniu innych podatników? Przep zobacz więcej »
Nabywca towaru, który odliczył podatek wynikający z faktury dokumentującej czynność nieobjętą VAT, musi zwrócić pieniądze urzędowi skarbowemu. Nie ma znaczenia, że sprzedawca zapłacił podatek. Wynika zobacz więcej »
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. obciążona jest 19-proc. liniowym podatkiem dochodowym oraz 1-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nadal wolne od podatku dochodowego są zyski ze sprzedaży a zobacz więcej »
Żadne przepisy nie określają, na czym polega działalność lombardowa. Dlatego zapewne nie uregulowano też odrębnie zasad jej opodatkowania w ustawie o VAT. Także pod rządami starej ustawy przedsiębior zobacz więcej »
Jeśli firma montuje okna w budynku mieszkalnym, powinna stosować 7-proc. stawki VAT. Oczywiście należy odpowiednio sformułować umowę z klientem i wystawić mu odpowiedniej treści fakturę. Z pozoru nie zobacz więcej »
Trwa spór o to, czy obiady sprzedawane w szkolnych stołówkach są zwolnione z VAT, czy też jako usługi gastronomiczne powinny być objęte 7-proc. podatkiem. Urzędnicy części wydziałów oświaty uważają, zobacz więcej »
Nie wystarczy, by sprzedawca wysłał odpowiedź na reklamację przed upływem czternastu dni od jej złożenia. Ta odpowiedź musi przed tym terminem do kupującego dotrzeć. Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szcze zobacz więcej »
Ciągle nowe grupy zawodowe zmuszone zostają do zaopatrzenia się w kasy rejestrujące (fiskalne) dla ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz r zobacz więcej »
W dniu 23 lutego 2004 r. trafił do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przewidziane zobacz więcej »
W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 lutego 2006 r., ale z mocą obowi zobacz więcej »
Sejm pracuje obecnie nad rządowym projektem ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów i o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Ma ona regulować zasady i tryb likwidacji niepodjętych depoz zobacz więcej »
Dnia 29.06.2006 r. skierowano do Sejmu do pierwszego czytania rządowy projekt zmiany ustawy o podatku od osób fizycznych. Nowelizacja, według zamierzeń rządu ma wejść w życie w styczniu roku 2007. Do zobacz więcej »
W związku z ewolucją prawa europejskiego dotyczącego produktów leczniczych zmieniają się również przepisy polskiego prawa w tym zakresie. Dnia 1 maja 2007 r. weszła w zasadzie w życie gruntowna nowel zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmia zobacz więcej »